Udenlandske medarbejdere knytter bånd gennem det lokale foreningsliv og demokrati

Vores udenlandske arbejdstageres positive oplevelse af at bo og arbejde i Danmark og indgå i livet i lokalsamfundene er i høj grad baseret på mødet med skolen og med det stærke danske foreningsliv. Begge dele knytter vigtige bånd mellem alle unge, mellem de voksne og inddrager tilflyttere og nye borgere. Men vigtigt er også den nye udenlandske medarbejders forståelse af det lokale demokrati, og hvordan det formår at binde borgerne sammen i umiddelbart forpligtende fællesskaber. Men det lokale demokrati kan være sværere at få øje på end de aktiviteter, der foregår henne på boldbanen, i spejderklubben eller på biblioteket.

Det blev der konkret rådet bod på, da by- og erhvervskoordinator Birthe Luckmann inviterede et af Sprogcenter Midts undervisningshold med deltagere fra virksomheder i Vildbjerg til møde med borgmester Dorte West i byrådssalen i Herning. Ved dette stævnemøde med det lokale demokrati fik kursisterne et meget håndgribeligt indtryk af, hvordan byrådsarbejdet foregår, og hvordan beslutningerne debatteres af de folkevalgte byrådsmedlemmer. Og kursisterne oplevede på mødet med borgmesteren, hvordan det lokale folkestyre har en stærk interesse i vilkårene for alle kommunens virksomheder og i betingelserne for deres medarbejdere.

På Sprogcenter Midt arbejder vi på at sikre, at vores kursister ikke alene opnår de praktisk rettede sprogkompetencer, men at de også har de grundlæggende forudsætninger for at forstå og indgå i det lokale demokratiske liv.

Herning Folkeblad har skrevet en fin artikel om besøget (kræver abonnement).

400 300 Sprogcenter Midt