Om danskuddannelse

Gratis danskundervisning til dig, som er kommet til Danmark indenfor de seneste fem år

Danskundervisningen er opdelt i tre danskuddannelser: DU1, DU2 og DU3. Hver danskuddannelse består af 5-6 moduler, og hvert modul afsluttes med en test. Det sidste modul afsluttes med Prøve i Dansk.

Vi tilbyder alle nye kursister en samtale med en vejleder, som sikrer, at du får undervisning på den rette danskuddannelse og niveau.

De tre danskuddannelser er tilpasset til deltagernes skolebaggrund, om du taler andre sprog end dit modersmål, dine forventninger til din egen indsats samt mål med undervisningen.

  • Er for dig, der kun har meget lidt eller ingen skolebaggrund fra dit hjemland, og for dig, der ikke har lært det latinske alfabet tidligere
  • Du lærer dansk til at kunne tale med dine kolleger og leder på en dansk arbejdsplads og deltage aktivt i det danske samfund, fx når du køber ind, taler med personalet i skole og børnehave, går til lægen og taler med dine arbejdskolleger
  • Undervisningen er mest mundtlig, men du skal også lære at skrive beskeder, udfylde blanketter og læse lettere tekster
  • Er for dig, der har en kort eller mellemlang skolebaggrund fra dit hjemland og som kender det latinske alfabet
  • Du lærer dansk til at tale med dine kolleger og leder på en dansk arbejdsplads og deltage aktivt i det danske samfund. Du får sproglige færdigheder til at deltage i korte uddannelser og kurser på dansk
  • I undervisningen er der fokus på at tale og forstå dansk i hverdagen. Du lærer også at skrive og læse lette tekster og beskeder og får et godt kendskab til Danmark og til den danske kultur og det danske arbejdsmarked
  • Er for dig, der har en lang eller mellemlang uddannelse fra dit hjemland. Du har også et godt kendskab til et eller flere europæiske sprog og kender til de grammatiske termer
  • Du lærer dansk til at kunne løse dine opgaver og samarbejde på en dansk arbejdsplads og til at kunne deltage i kurser og uddannelse på dansk
  • I undervisningen på DU3 er der fokus på alle sproglige discipliner: Læse, skrive, tale og lytte. Udtale og grammatik er faste elementer. Undervisningen på begynderniveau tager udgangspunkt i basale emner fra din hverdag. Senere diskuterer vi dagsaktuelle emner, ser film, læser avisartikler og så videre.

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Så kontakt os og vi vil svare dig hurtigst muligt.