Hvorfor vælge os?

Vi hjælper dig med at få den fremtid i Danmark, som DU ønsker

Tillykke!

Du har besluttet dig for at lære dansk eller at blive bedre til dansk. Det er en stor og vigtig beslutning for din fremtid i Danmark. Nu gælder det om at vælge den rette danskundervisning, som kan støtte dig i at bevare din motivation og nå dine mål.

Du skal vælge os, hvis det er vigtigt for dig, at undervisningen indeholder:

  • Pædagogiske værdier og dynamiske undervisningsmetoder
  • Undervisningsplaner tilpasset dit niveau og hyppig skriftlig og mundtlig feedback fra din lærer
  • Digitale værktøjer og IT til kommunikation og til effektiv læring
  • Viden om det danske samfund, arbejdspladskultur og hverdagsliv i Danmark

Vores pædagogiske værdier

Hos os møder du engagerede og dynamiske undervisere, som tilrettelægger undervisning ud fra et sæt fælles pædagogiske værdier.

Vi tilpasser undervisningen til dit niveau, dine mål og de metoder, som du bedst lærer dansk på. Samtidig skaber læreren en meningsfuld og sjov ramme for undervisningen, så du kan lære dansk i fællesskab med andre. Du kommer derfor til at møde andre kursister, der har tilsvarende mål og niveau.

Vores pædagogiske værdier baserer sig på, at du selv er hovedpersonen i at lære dansk. Vi introducerer dig til sprog, som du skal træne og anvende til kommunikation, og arbejde selvstændigt med og bruge i hverdagen. Du tager ansvar for din læring og vi støtter dig med at opnå dine mål.

Undervisningen er dynamisk med vekslen mellem par- og gruppearbejde, projektarbejde og rollespil, såvel som med øvelser, der kræver fordybelse og koncentration. Vi inviterer dig til at sige din mening om undervisningen og forventer, at du bidrager med forslag og ideer til din egen og holdets læring.

Hyppig feedback er vigtigt for, at du ved, hvad du skal forbedre og hvornår du har nået et delmål. På Sprogcenter Midt får du både mundtlig og skriftlig feedback, og opmuntres til selv at efterspørge feedback.

Digitale værktøjer og IT

Med vores digitale læringsplatform Google Suite for Education kan du selv tage ansvar for dine mål

Vi anvender IT til at understøtte kommunikation mellem dig og din lærer. Vores digitale læringsplatform er G Suite for Education. Den rummer hele Google universet (Classroom, Docs, Jamboard, Analyse, Gmail, Meet, Youtube), hvor Classroom er det centrale rum. Inden du starter, skal du downloade Googles apps.

Du kommer til at bruge Googles værktøjer til at træne både mundtlige og skriftlige færdigheder, når læreren tilrettelægger dynamiske og differentierede aktiviteter, der tager udgangspunkt i dig og din hverdag. Nogle gange er der også fælles opgaver, hvor du og de andre deltagere på holdet kan kommentere på hinandens opgaver eller chatte med hinanden.

Inden første undervisningsgang får du tilsendt dit personlige login til Google. Med det kan du logge ind i Classroom. Her kan du finde undervisningsplaner, opgaver, links til digitale materialer og videoinstruktioner. Du kan skrive til din lærere og de andre deltagere på dit hold. Skriftlig feedback fra læreren bliver gemt i Classroom sammen med dine tidligere afleverede opgaver.

  • Inden første undervisningsgang får du tilsendt dit personlige login til Google. Med det kan du logge ind i Classroom. Her kan du finde undervisningsplaner, opgaver, links til digitale materialer og videoinstruktioner. Du kan downloade opgaver, lave dem og uploade dem igen til din lærer. Og du kan lave selvrettende opgaver, hvor du hurtigt kan evaluere dig selv.

  • Med Google Classroom, Gmail og Google Meet kan du hurtigt og let kommunikere med  din lærer og de andre deltagere på dit hold. Får du skriftlig feedback fra din lærer, bliver den selvfølgelig gemt i Classroom sammen med dine tidligere afleverede opgaver.

  • Du kommer til at bruge Googles værktøjer til at træne både mundtlige og skriftlige færdigheder, når læreren tilrettelægger dynamiske og differentierede aktiviteter, der tager udgangspunkt i dig og din hverdag. Nogle gange er der også fælles opgaver, hvor du og de andre deltagere på holdet kan kommentere på hinandens opgaver eller chatte med hinanden.

Kultur- og samfundsforståelse

Lær om det danske samfund og dansk kultur og værdier, mens du lærer dansk

Hos os lærer du dansk til arbejde og hverdag. Det betyder også, at du lærer om det danske samfund, kultur og værdier, mens du lærer dansk. I undervisningen sætter vi eksempelvis fokus på:

  • Forskellige værdier i familielivet såvel som i velfærdssamfundet, såsom ligestilling, tillid og ytringsfrihed. Kendskabet til disse hjælper dig med at begå dig på danske arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.
  • Forskellige former for fællesskaber og netværk i Danmark, som findes i arbejdslivet og i privatlivet. Kendskabet til dem hjælper dig til at møde danskere i foreninger og netværk.
  • Offentlige institutioner såsom børnehave, folkeskole og ungdomsuddannelser, sundhedssystem med lægehjælp og offentlig transport. Kendskabet til dette styrker dit medborgerskab i Danmark

Emnerne om det danske samfund, kultur og værdier giver dig en forståelse af de skrevne og uskrevne regler i samfundet og på arbejdsmarkedet.

På den måde får du ikke bare sproglige kompetencer gennem danskundervisningen, men også personlige og sociale kompetencer, der øger dine muligheder i Danmark.

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Så kontakt os og vi vil svare dig hurtigst muligt.