Dansk på arbejdspladsen

Professionel og præcis kommunikation

Dansk på din arbejdsplads

Vil du forbedre dit danske sprog og styrke dine muligheder på arbejdspladsen?

Vi er specialister i at tilrettelægge undervisning, der passer præcis til dig og dine kolleger. Vi tager altid afsæt i branche, arbejdsopgaver og arbejdspladskultur.

Kontakt vores virksomhedskonsulent for at høre mere om, hvordan danskkurser kan finansieres med offentlige midler, og hvordan du eller din arbejdsplads kan søge om løntabsgodtgørelse, hvis undervisningen finder sted i arbejdstiden.

Undervisning på arbejdspladsen

Vi tilbyder danskundervisning på virksomhedshold til dig og dine kolleger.

Et kursus kan afholdes på arbejdspladsen, på en af vores afdelinger, online eller som en kombination. Samtidig kan vi tilrettelægge undervisningen, så det passer til jeres arbejdstid. Det giver fuld fleksibilitet i forhold til en travl arbejdsuge.

Vi tilbyder kurser på alle niveauer: Begyndere, mellem og avanceret niveau.

Danskundervisning kan være gratis, så det behøver ikke være en stor udgift for virksomheden at hjælpe med sproglig opkvalificering.

 • Medarbejdere, som er kommet til Danmark indenfor de seneste fem år, kan sandsynligvis få undervisningen betalt af sin kommune, læs mere her.
 • Medarbejdere som taler og forstår noget dansk, kan deltage i den statsfinansierede FVU-dansk. FVU står for ‘Forberedende voksen undervisning’.

Uanset om medarbejderne får betalt deres undervisning af kommunen, staten eller af virksomheden, kan der ansøges om løntabsgodtgørelse (SVU), hvis undervisningen foregår i arbejdstiden.

Book vores virksomhedskonsulent til et uforpligtende møde, hvor I kan høre mere om muligheder og finansiering.

 • Vi tilbyder dig og dine kolleger danskundervisning, som passer til jeres niveau og behov.

  Inden opstart af undervisningen, kommer underviseren på besøg og hører om, hvordan I arbejder hos jer. Derefter tilpasser læreren indholdet i kurset til jeres arbejdsplads, så I blandt andet lærer:

  • Dansk til at tale og forstå sproget på jeres arbejdsplads og i din branche
  • Dansk til at kunne deltage i smalltalk og det sociale med kolleger
  • Dansk til at kunne tale med din arbejdsgiver om dine ideer og hvordan du gerne vil bidrage til arbejdspladsen
  • En forståelse af skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen og hvordan det kommer til udtryk i kommunikation i hverdagen
 • Før opstart af undervisningen skal alle deltageres sproglige niveau afdækkes. Det garanterer jer, at undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes behov. Samtidig giver det overblik over offentlige finansieringsmuligheder.

  Vores virksomhedskonsulent står klar til at koordinere afdækningen, så de foregår på arbejdspladsen på tidspunkter, som passer ind i medarbejdernes dagligdag.

 • ”Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere i hverdagen kan agere uden de forhindringer, som sproget kan være. Derudover tror vi på, at det øger trivslen hos alle medarbejdere, når overleveringer og den mere private snak i pauserne kan foregå på ét sprog, hvor alle kan være med på lige fod”. HR-manager Jeanette Karulf, McBride:

  Medarbejdere hos McBride har mange forskellige nationaliteter. De har et godt basisniveau i dansk, men har brug for at kunne forstå mundtlige instruktioner og læse manualer og infoskærme. Da medarbejderne allerede kan noget dansk, tilbydes de den statsfinansierede FVU-dansk på arbejdspladsen og i arbejdstiden. Virksomheden modtager løntabsgodtgørelse (SVU) og et tilskud ved virksomhedens kompetencefond, og får således dækket alle sine lønomkostninger.

Skræddersyede individuelle forløb

Hvis du har særlige sproglige behov eller skal opfylde sproglige krav, kan vi skræddersyr et forløb, der passer til dine individuelle mål.

Undervisningen foregår som en-til-en eller på små hold. På den måde får du fokuseret støtte fra en lærer.

Et skræddersyet forløb giver dig mulighed for at forbedre dine personlige sproglige mål, arbejde med sproget i det tempo, som passer dig, og få individuelle øvelser til, hvordan du kan træne dine mål selvstændigt.

Et skræddersyet individuelt forløb på din arbejdsplads hjælper dig med at kommunikere på dansk med kolleger, leder og kunder. På kort vil du opleve at din kommunikation på arbejdspladsen bliver forbedret.

Et skræddersyet kursus er intenst og du og dine kolleger vil hurtigt opleve progression. Du oplever især et højt tempo, hvis du selv tager ansvar for træne det sprog, du lærer i forløbet og får det brugt på din arbejdsplads.

Der er stor fleksibilitet i undervisningen og i tilrettelæggelsen af den. Normalt kommer læreren til din arbejdsplads, så du ikke selv skal bruge transporttid. Undervisningen kan også tilrettelægges som et blended forløb eller som 100% online. Når du har opgaver, øvelser og videoer som du kan tilgå online, kan du arbejde løs, når det passer dig og få løbende feedback fra din lærer.

Pris, sted og tid aftales inden opstart.

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder og ønsker.

 • I skræddersyet undervisning forløb aftaler du og læreren, hvad kurset specifikt skal fokusere på. Målet er at styrke din faglighed og selvsikkerhed i forhold til at bruge sproget hensigtsmæssigt i forhold til dine arbejdsopgaver.

  Temaet for undervisningen kan være udtale, sætningskonstruktion og grammatik, præcision i arbejdsmails, nuanceret ordforråd til bestemte situationer, kommunikation med kunder og meget andet. Du får løbende feedback og værktøjer til at træne dine sproglige mål i hverdagen. ‘

  Som hjælp til at sikre din progression anbefaler vi, at du laver aftale med en arbejdskollega om at være makker for dig. En makker skal være indforstået med, at I har faste tidspunkter eller situationer, hvor du øver det sprog, du har lært. Ved at øve med en makker, kan du også få input til, hvordan du fortsat kan sætte nye mål for dig selv.

 • For at kunne skræddersy kurset præcis til dig og din arbejdsplads, holder vi et møde før opstart af undervisningen.

  Til mødet aftaler vi målene for forløbet, temaet og indholdet i undervisningen og den praktiske tilrettelæggelse, herunder sted, tid og periode. Efter mødet laver vores virksomhedskonsulent en skriftlig samarbejdsaftale. Kurset betales inden opstart af undervisningen.

  Et forløb med skræddersyet danskundervisning er som udgangspunkt på 8-20 lektioner, afhængig af ønsker og antal deltagere. Hvis du ønsker at forlænge forløbet, aftaler vi dette ved en evaluering 1-2 uger, inden perioden udløber.

 • ”Det er en gave for de internationale medarbejdere at være med. De får et meget bedre grundlag for at kunne være en del af arbejdspladsen og alt det sociale, der følger med. Det er i sig selv socialt bidragende”. HR-Partner Elizabeth Nørgaard Sørensen, hummel

  Hummel vil gerne tiltrække og fastholde international arbejdskraft. Koncernsproget er engelsk, men der tales også dansk på hovedsædet i Aarhus. For at sikre, at de internationale trives på arbejdspladsen og i fritiden, tilbydes tre medarbejdere og en ægtefælle særligt tilrettelagt danskundervisning. Medarbejderne definerer selv deres behov, og hvornår og hvordan de ønsker undervisningen. Forløbet består af fremmødeundervisning kombineret med online undervisning, hvilket passer godt ind i en ellers travl arbejdsuge.

  “Vi ønsker medarbejdere og kolleger, der vil udvikling. At vi alle kan samles omkring dansk som sproget ved ”kaffemaskinen” – det giver det bedste udgangspunkt for personlig og fælles kompetenceudvikling”. Lagerchef Allan Ravn, Rema1000:

  Rema 1000 har fire medarbejdere ansat, som på trods af gode danskkundskaber ikke får brugt det danske sprog nok. For at blive mere trygge i den daglige kommunikation og i at skrive arbejdsmails tilbyder virksomheden dem skræddersyet danskundervisning på arbejdspladsen. Forløbet er meget fleksibelt og tilpasses deres arbejdstider og behov. Det er også meget intensivt, og de oplever hurtigt en progression til glæde for både dem selv og Rema 1000.

Matematik, engelsk og IT

Vil du og dine kolleger blive dygtigere til matematik, engelsk eller IT?

Forventninger og krav på arbejdspladsen ændres hastigt med internationalisering og digitalisering. Det kan være svært som medarbejder at følge med, samtidig med at arbejdet skal passes. Det er derfor en god ide med kursus på arbejdspladsen.

Kontakt os og hør mere om vores gratis kurser.

Vi tilbyder gratis statsfinansierede FVU-kurser i engelsk, IT og matematik. Kurserne kan tilbydes alle medarbejdere, og der er kun to forudsætninger for at deltage:

 • Man skal kunne tale dansk til at kunne føre almindelige dagligdags samtaler
 • Man må ikke være dygtigere end det højeste niveau i målbeskrivelsen

Indholdet i FVU-kurset tilrettelægges, så det passer til dig og dine kolleger, og de forventninger og krav, som I oplever på arbejdspladsen.

Vi er specialiseret i at undervise voksne og ved, at undervisningen skal være sjov, med praktiske eksempler og med god mulighed for at dele erfaringer med faget på holdet.

Inden opstart af kurset skal du og dine kolleger screenes, så læreren kender behov og niveau.

 • Synes du også, at matematik og regning er svært? Og er der andre af dine kolleger, som oplever det samme? Så tal med din TR om at få et kursus i matematik på arbejdspladsen. På kurset kan du og dine kolleger blive bedre til:

  • At regne i hverdagen, at lave hovedregning samt at gennemskue, hvordan man regner den ud
  • Kurset bliver tilrettelagt i forhold til det, som er relevant på din arbejdsplads. Det kan fx tage udgangspunkt i opgaver omkring dosering, opskrifter, budgetter, løn og indkøb
  • Sproget omkring matematik, fx mængde, mål, geometri, økonomi og tid

  Undervisningen tilrettelægges med 40-80 lektioner pr. trin.

 • Oplever du også, at engelsk er blevet en del af din dagligdag på arbejdet? Hvis du og dine kolleger har brug for et brush-up af jeres engelsk færdigheder, kan I få et engelsk kursus på arbejdspladsen. Det gør dig mere tryg i at tale engelsk og du bliver bedre til:

  • At indgå i telefonsamtaler, smalltalk og samtaler med kolleger og kunder
  • Det specifikke ordforråd og talemåder, som du har brug for på din arbejdsplads og i din branche
  • At læse og skrive e-mails, sikkerhedsanvisninger, instruktioner og lignende

  Undervisningen tilrettelægges med 30-40 lektioner pr. trin.

 • Er IT også højt prioriteret på din arbejdsplads? Og oplever du som så mange andre, at det er svært at følge med? Så er et kursus i IT måske en mulighed for dig og dine kolleger. På kurset kan du komme på forkant med IT og blive bedre til:

  • At anvende digitale værktøjer og diverse apps til digital selvbetjening
  • At kommunikere digitalt ved hjælp af e-mail, intranet, kalenderdeling og online mødeplatforme
  • At søge informationer på nettet og forstå sikkerhed på internettet
  • At organisere data såsom dokumenter, fotos, budgetter, så du let kan finde dem og bruge dem.

  Undervisningen tilrettelægges med 30-40 lektioner pr. trin.

Vi samarbejder med virksomheder i det meste af Jylland

Vi samarbejder med virksomheder som ønsker bedre kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. Samarbejdet kan være kort- eller langvarigt, og have mange forskellige mål. Vi er altid åben for nye samarbejder. Så kontakt os gerne og hør, hvordan et samarbejde kunne være relevant for jer.

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Så kontakt os og vi vil svare dig hurtigst muligt.