Om os

Vi gør en forskel

Vi er stolte af at gøre en forskel for alle internationale, som kommer til Danmark for at arbejde, bo og leve.

Vi underviser i dansk som andetsprog og FVU, og vi tilbyder særligt tilrettelagte kurser for at styrke kommunikation på arbejde og i hverdagslivet.

Vi tror på, at danskfærdigheder er med til at forbinde internationale i Danmark med deres kolleger, danske venner, naboer og lokalsamfundet.

Vores mission, formål og værdier

Vi skaber læring til en verden i bevægelse. Vi gør en forskel for:

 • Kursisterne ved at være et værdiskabende læringstilbud for kursister, der har brug for sprog og kompetencer til jobbet og livet
 • Virksomhederne ved at være en forretningsorienteret partner for virksomheder, der ønsker at udvikle og fastholde deres medarbejdere
 • Kommunerne ved at være en samarbejdsorienteret partner for kommuner, der arbejder med at bringe borgere i beskæftigelse

Siden 1988 har vi gjort en forskel for rigtig mange internationale i Danmark. Vi har mere end 25 års erfaring i undervisning i dansk som andetsprog, og vi udvikler altid vores undervisningspraksis i takt med nyeste forskning og den digitale udvikling. Vi lægger stor vægt på at opbygge netværk og at samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner såvel som offentlige institutioner og kommuner, hvor vores kursister bor.

Vores medarbejdergruppe tæller omkring 60 undervisere, som alle besidder de relevante efteruddannelser i Dansk som andetsprog for voksne og FVU-dansk for voksne. De arbejder professionelt og med stor ekspertise med kursisternes progression og motivation gennem et inkluderende og anerkendende læringsmiljø.

Vores samarbejdspartnere

Vi styrker kommunikationen på arbejdspladserne og den enkeltes oplevelse af medborgerskab i Danmark.

Fra vores tre afdelinger i Horsens, Herning og Skanderborg samarbejder vi med

 • Kommuner om danskuddannelse og integration af nye borgere. Vi har driftsaftaler med Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg, Herning og Ikast-Brande kommuner.
 • Virksomheder om udvikling af danskkompetencer hos internationale medarbejdere og kommunikation på arbejdspladsen
 • Uddannelsesinstitutioner med sprogkrav til deres tosprogede studerende
 • Aarhus Universitet og VIA University College om at undervise deres internationale studerende og medarbejdere
 • Horsens HF & VUC, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og Herning HF & VUC om FVU- og ordblindeundervisning

Ledelse og bestyrelse

Vi er en selvejende uddannelsesinstitution uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og vi arbejder hver dag med at styrke sproglige og almene kompetencer. 

Vores bestyrelse varetager den øverste ledelse for vores organisation. Vores direktør har sammen med vores ledergruppe bestående af uddannelses- og administrationschefer ansvaret for den daglige drift. 

 • Mette Hedegaard Jørgensen

  Direktør
  mette.j@sprogcentermidt.dk
  2971 7061

  Lone Bruun Mathiassen

  Administrationschef
  lone.m@sprogcentermidt.dk
  3045 0655

  Bodil Schjemte Jensen

  Uddannelseschef, Horsens
  bodil.s@sprogcentermidt.dk
  6170 6459

  Admir Muratovic

  Uddannelseschef, Herning
  admir.m@sprogcentermidt.dk
  2522 9743

  Eva Bech Hansen

  Uddannelseschef, Skanderborg
  eva.h@sprogcentermidt.dk
  2521 1316

 • Torben Busk

  (Formand)
  Virksomhedsudvikler

  Elsebeth Bertelsen

  (Næstformand)
  Socialrådgiver og faglig konsulent,
  Dansk El-Forbund

  Adnan Nikontovic

   Udpeget af Horsens Byråd

  Hans Christian Knudsen

  Direktør for Beskæftigelse,
  Hedensted Kommune

  Jørgen Erlandsen

  Tidl. beskæftigelseschef,
  Skanderborg Kommune

  Kenneth Mikkelsen

  COO og partner,
  Board Education Aps

  Mads Hedelund

  Chef for Global Engagement,
  VIA University College

  Per Andersen

  Tidl. konsulent, Netværkslokomotivet

  Svend Lycke

  COO, Steel Products A/S

  Torben Larsen

  Adm. direktør, Give Steel A/S

  Anne Skjoldan

  Medarbejderrepræsentant

Samarbejde med kommuner

Vi samarbejder med kommunerne om nye internationale borgeres danskkompetencer og forståelse for det danske samfund og dansk kultur.

Vi har driftsaftaler med Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg, Herning og Ikast-Brande kommuner.

Vi leverer effektiv og fleksibel danskundervisning til nye borgere

Vi sikrer nye borgeres sprogfærdigheder til at kommunikere på dansk på arbejde og i hverdagslivet. Vi styrker den kulturelle forståelse af skrevne og uskrevne regler på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet.

Vores danskundervisning er beskæftigelsesrettet og individuelt tilpasset, samtidig med at den forbereder til de statskontrollerede test og prøver. Vi har en klar pædagogisk profil og vores mål er at skabe sammenhæng mellem læring, arbejde og medborgerskab for alle vores kursister.

Vi tilbyder danskuddannelse dag, aften og lørdag hele året rundt – også i skoleferier. Undervisningen kan foregå som almindelig holdundervisning med tilstedeværelse, som onlineundervisning eller en kombination af disse.

Vi tilbyder desuden undervisning på virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

Samarbejde med Region Midtjylland

Vi samarbejder med Region Midtjylland om intensiv specialiseret danskundervisning til nyankomne læger og psykiatere

Undervisning af nyankomne læger og psykiatere

I samarbejde med Region Midtjylland underviser vi nyankomne læger og psykiatere med henblik på sproglig opkvalificering, så de kan bestå en danskprøve 3 med højt gennemsnit for derigennem at opnå dansk autorisation.

Vi arbejder både med sprog, der er nødvendig for at kunne begå sig i hverdagen i Danmark, og sprog, der er knyttet til jobbet som læge eller psykiater. Vi opbygger ordforrådet om krop og sygdomme, træner kommunikationssituationer med patienter, pårørende og kolleger og træner både at kunne forstå og give præcise instruktioner. Endelig arbejder vi med arbejdspladskultur som en vigtig forudsætning for at kunne forstå og trives i jobbet som læge eller psykiater i Danmark.

Samarbejde med virksomheder

Mange internationale kommer til Danmark, fordi de er blevet ansat i en dansk virksomhed. Vi hjælper virksomhederne med at sikre kommunikation og fælles sprog på arbejdspladsen.

Vi samarbejder aktivt med danske virksomheder, som ansætter internationale medarbejdere. Vores virksomhedskonsulent står altid klar med rådgivning, koordinering og hjælp med ansøgninger om offentlig finansiering af danskkurser.

Kontakt os og hør f.eks. om: 

 • Skræddersyede forslag til, hvordan kurser kan tilrettelægges og tilpasses virksomhedens ønsker og medarbejdernes sproglige behov.
 • Planlægning af niveau- og behovsafdækning, som er en forudsætning for opstart af danskkurser.
 • Mulighederne for offentlig finansiering af kurser for medarbejdere og løntabsgodtgørelse, hvis kurserne afholdes i arbejdstiden 
 • Vi deltager aktivt i erhvervsnetværk i Horsens, Herning og Skanderborg:

  Vi deltager i netværket ‘Work Live Stay‘, som arbejder fokuseret med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

  Vi samarbejder med erhvervsservice på Jobcentrene i vores kommuner.

  Vi samarbejder med et netværk af uddannelseskonsulenter omkring videre-efteruddannelse til voksne.

 • Vi samarbejder med virksomheder om at tiltrække, opkvalificere og fastholde internationale medarbejdere gennem et fokus på fælles sprog, samarbejde og kommunikation på arbejdspladsen.

  Det giver stor værdi til bedrifter i landbruget, at udenlandske landbrugsmedhjælpere lærer dansk. Vi samarbejder derfor aktivt med landbrugsforeningerne Velas og Sagro, og vi bidrager til udviklingen af et fælles sprog, fastholdelse af dygtige medarbejdere og bedre opgaveløsning i landbruget.

  I pleje- og omsorgsbranchen er der stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi samarbejder aktivt med kommunerne om sproglig opkvalificering af kandidater til sundhedsuddannelser, elever på sosu-skolerne samt videre efteruddannelse af ansatte i plejen.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Vi har specialiseret os i at undervise internationale studerende og højtuddannede, og vi samarbejder med universiteter, professionsuddannelser og erhvervsuddannelser.

VIA University College og Aarhus Universitet

Vi samarbejder med VIA University College og Aarhus Universitet. Vores kurser giver de studerende danskfærdigheder og en forståelse af dansk kultur, som åbner døre i det danske samfund og skaber muligheder for en videre karriere i Danmark.

Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Vi samarbejder med Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Vores læse- og skrivekurser støtter elever med dansk som andetsprog i at gennemføre deres uddannelse.

Driftsaftaler om FVU- og ordblindeundervisning

Vi har driftsaftaler om FVU- og ordblindeundervisning med

Sprogcenter Midt som arbejdsplads

På Sprogcenter Midt skaber vi læring og udvikling til gavn for den enkelte og for samfundet. Vi er som arbejdsplads ambitiøse i løsningen af vores kerneopgave, og alle medarbejderes bidrag er vigtige hvad enten der undervises, administreres eller supporteres.

Der foregår en løbende dialog på alle niveauer i organisationen om, hvordan vores opgaveløsning og undervisningspraksis kan udvikles og forbedres. Vi er konstant nysgerrige på ”effekt og virkning” i forhold til både samarbejdspartnere, kunder og kursister. Alt er ikke lige godt, vi tager ved lære af det vi gør, og vi deler vores viden, resultater og metoder med hinanden.

Det gode samarbejde er et fokuspunkt. Vi støtter, hjælper og sparrer med hinanden, og værner om et stærkt fagligt udviklende fællesskab med makker- eller teamsamarbejde, fælles forberedelse, pædagogiske dage, personaledage, faglige kurser, studieture osv. Vi er bevidste om, at kollegiale relationer skal fodres og næres løbende og har betydning både for kvaliteten af opgaveløsning og oplevelsen af mening og trivsel i arbejdet for den enkelte.

Endelig er vi bevidste om, at kollegiale fællesoplevelser skaber sammenhold, og at det løfter arbejdsmiljøet, når vi investerer os selv og gør noget hyggeligt eller sjovt sammen, der rækker ud over arbejdet.

 

Søg job hos os

Kunne du tænke dig at blive en del af en arbejdsplads, hvor respekt, udvikling og arbejdsglæde er de grundlæggende værdier?

Vi søger løbende nye medarbejdere til undervisningsopgaver, administration, service og vejledning.

Vores stillingsopslag kan du finde på Jobindex, men du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning direkte – enten til vores direktør eller en af vores chefer. Du finder kontaktoplysningerne her

Vær opmærksom på, at vi ikke må opbevare din ansøgning med mindre du specifikt giver tilladelse hertil. Med din tilladelse opbevarer vi din ansøgning i max. seks måneder.

Vigtig viden inden du søger:

 • Vores medarbejdere tilknyttes en af vores afdelinger i Horsens, Herning eller Skanderborg, men der kan være enkelte møder eller opgaver på de øvrige afdelinger.
 • Som underviser skal du være indstillet på at varetage forlagte undervisningsopgaver på uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv. i vores dækningsområde (Øst- og Midtjylland)
 • Søger du som underviser er det et krav, at du har efteruddannelsen som ”underviser i dansk som andetsprog for voksne (DsA)” eller er uddannet fra universitetet/seminariet med sprog eller dansk som fag, og er indstillet på (for egen tid/regning) at tage efteruddannelsen i Dansk som Andetsprog for voksne (DsA) inden for de første fire år i jobbet.

 

Bliv frivillig

Kunne du tænke dig at bruge nogle timer om ugen på at gøre en forskel for nye internationale borgere i Danmark? Så bliv frivillig hos os.

Som frivillig bliver du en værdifuld medspiller på kursisternes vej ind i det danske samfund. Du er med til at styrke kursisternes danskkundskaber og øge deres viden om Danmark generelt. Og du får også noget ud af det.

Vores kursister kommer fra hele verden, og kan være flygtninge, internationale arbejdstagere, studerende, ægtefæller eller au pairs.

Som frivillig bliver du en værdifuld medspiller på kursisternes vej i det danske samfund. Du er med til at styrke deres danskkundskaber og øge deres viden om Danmark generelt. Men du vil også selv få gavn af at være frivillig – det er den erfaring, mange andre har gjort sig. Du kommer til at lære noget nyt, udvikle dine kompetencer, udvide dit netværk og møde spændende mennesker fra udlandet.

Som frivillig må du have stærke sociale kompetencer:

 • Du stiller gode aktiverende spørgsmål, så kursisterne får talt mest muligt i tiden sammen med dig
 • Du bidrager med god energi, nærvær, åbenhed og evnen til at lytte
 • Du er nysgerrig efter at møde mennesker fra andre dele af verden

Vi samarbejder med DRC Dansk Flygtningehjælp. Som frivillig har du derfor både kontrakt, forsikring og kan deltage i kurser hos Dansk Flygtningehjælp.

Er du interesseret i at blive frivillig, så kontakt vores lokale frivilligkoordinator:

Horsens: Torry Kjeldsen, torry.k@sprogcentermidt.dk

Herning: Sofie Damgaard Nielsen, sofie.n@sprogcentermidt.dk

Skanderborg: Marie Møller Staal, marie.s@sprogcentermidt.dk

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Så kontakt os og vi vil svare dig hurtigst muligt.