Om os

Vi gør en forskel

Vi er stolte af at gøre en forskel for alle internationale, som kommer til Danmark for at arbejde, bo og leve.

Vi underviser i dansk som andetsprog og FVU, og vi tilbyder særligt tilrettelagte kurser for at styrke kommunikation på arbejde og i hverdagslivet.

Vi tror på, at danskfærdigheder er med til at forbinde internationale i Danmark med deres kolleger, danske venner, naboer og lokalsamfundet.

Vores formål og værdier

Siden 1988 har vi gjort en forskel for rigtig mange internationale i Danmark. Vi har 25 års erfaring i undervisning i dansk som andetsprog, og vi udvikler altid vores undervisningspraksis i takt med nyeste forskning og den digitale udvikling. Vi lægger stor vægt på at opbygge netværk og at samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner såvel som offentlige institutioner og kommuner, hvor vores kursister bor.

Vores medarbejdergruppe tæller omkring 50 undervisere, som alle besidder de relevante efteruddannelser i Dansk som andetsprog for voksne og FVU-dansk for voksne. De arbejder professionelt og med stor ekspertise med kursisternes progression og motivation gennem et inkluderende og anerkendende læringsmiljø.

Vores samarbejdspartnere

Vi styrker kommunikationen på arbejdspladserne og den enkeltes oplevelse af medborgerskab i Danmark.

Fra vores tre afdelinger i Horsens, Herning og Skanderborg samarbejder vi med

 • Kommuner om danskuddannelse og integration af nye borgere
 • Virksomheder om udvikling af danskkompetencer hos internationale medarbejdere og kommunikation på arbejdspladsen
 • Uddannelsesinstitutioner med sprogkrav til deres tosprogede studerende
 • Aarhus Universitet og VIA University College om at undervise deres internationale studerende og medarbejdere

Ledelse og bestyrelse

Vi er en selvejende uddannelsesinstitution uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og vi arbejder hver dag med at styrke sproglige og almene kompetencer. 

Vores bestyrelse varetager den øverste ledelse for vores organisation. Vores direktør har sammen med vores ledergruppe bestående af uddannelses- og administrationschefer ansvaret for den daglige drift. 

 • Mette Hedegaard Jørgensen

  Direktør
  mette.j@sprogcentermidt.dk
  2971 7061

  Lone Bruun Mathiassen

  Administrationschef
  lone.m@sprogcentermidt.dk
  3045 0655

  Bodil Schjemte Jensen

  Uddannelseschef, Horsens
  bodil.s@sprogcentermidt.dk
  6170 6459

  Admir Muratovic

  Uddannelseschef, Herning
  admir.m@sprogcentermidt.dk
  2522 9743

  Eva Bech Hansen

  Uddannelseschef, Skanderborg
  eva.h@sprogcentermidt.dk
  2521 1316

 • Torben Busk

  (Formand)
  Tidl. direktør for Business Horsens

  Elsebeth Bertelsen

  (Næstformand)
   Tidl. afdelingsleder, Jobcenter Odder

  Adnan Nikontovic

   Udpeget af Horsens Byråd

  Hans Christian Knudsen

  Direktør for Beskæftigelse,
  Hedensted Kommune

  Jørgen Erlandsen

  Tidl. beskæftigelseschef,
  Skanderborg Kommune

  Kenneth Mikkelsen

  Medlem af Folketinget (V)

  Lisbeth Katborg Bjerre

  Chef for kommunikation, studieliv og internationalisering,
  VIA University College, Campus Aarhus

  Per Andersen

  Tidl. konsulent, Netværkslokomotivet

  Svend Lycke

  COO, Steel Products A/S

  Torben Larsen

  Adm. direktør, Give Steel A/S

  Malene Storm Larsen

  Medarbejderrepræsentant

Samarbejde med virksomheder

Mange internationale kommer til Danmark, fordi de er blevet ansat i en dansk virksomhed. Vi hjælper virksomhederne med at sikre kommunikation og fælles sprog på arbejdspladsen.

Vi samarbejder aktivt med danske virksomheder, som ansætter internationale medarbejdere. Vores virksomhedskonsulent står altid klar med rådgivning, koordinering og hjælp med ansøgninger om offentlig finansiering af danskkurser.

Kontakt os og hør f.eks. om: 

 • Skræddersyede forslag til, hvordan kurser kan tilrettelægges og tilpasses virksomhedens ønsker og medarbejdernes sproglige behov.
 • Planlægning af niveau- og behovsafdækning, som er en forudsætning for opstart af danskkurser.
 • Mulighederne for offentlig finansiering af kurser for medarbejdere og løntabsgodtgørelse, hvis kurserne afholdes i arbejdstiden 
 • Vi deltager aktivt i erhvervsnetværk i Horsens, Herning og Skanderborg:

  Vi deltager i netværket ‘Work Live Stay‘, som arbejder fokuseret med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

  Vi samarbejder med erhvervsservice på Jobcentrene i vores kommuner.

  Vi samarbejder med et netværk af uddannelseskonsulenter omkring videre-efteruddannelse til voksne.

 • Vi samarbejder med virksomheder om at tiltrække, opkvalificere og fastholde internationale medarbejdere gennem et fokus på fælles sprog, samarbejde og kommunikation på arbejdspladsen.

  Det giver stor værdi til bedrifter i landbruget, at udenlandske landbrugsmedhjælpere lærer dansk. Vi samarbejder derfor aktivt med landbrugsforeningerne Velas og Sagro, og vi bidrager til udviklingen af et fælles sprog, fastholdelse af dygtige medarbejdere og bedre opgaveløsning i landbruget.

  I pleje- og omsorgsbranchen er der stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi samarbejder aktivt med kommunerne om sproglig opkvalificering af kandidater til sundhedsuddannelser, elever på sosu-skolerne samt videre efteruddannelse af ansatte i plejen.

Samarbejde med kommuner

Vi samarbejder med kommunerne om nye internationale borgeres danskkompetencer og forståelse for det danske samfund og dansk kultur.

Vi leverer effektiv og fleksibel danskundervisning til nye borgere

Vi sikrer nye borgeres sprogfærdigheder til at kommunikere på dansk på arbejde og i hverdagslivet. Vi styrker den kulturelle forståelse af skrevne og uskrevne regler på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet.

Vores danskundervisning er beskæftigelsesrettet og individuelt tilpasset, samtidig med at den forbereder til de statskontrollerede test og prøver. Vi har en klar pædagogisk profil og vores mål er at skabe sammenhæng mellem læring, arbejde og medborgerskab for alle vores kursister.

Vi tilbyder danskuddannelse dag, aften og lørdag hele året rundt – også i skoleferier. Undervisningen kan foregå som almindelig holdundervisning med tilstedeværelse, som onlineundervisning eller en kombination af disse.

Vi tilbyder desuden undervisning på virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Vi har specialiseret os i at undervise internationale studerende og højtuddannede, og vi samarbejder med universiteter, professionsuddannelser og erhvervsuddannelser.

VIA University College og Aarhus Universitet

Vi samarbejder med VIA University College og Aarhus Universitet. Vores kurser giver de studerende danskfærdigheder og en forståelse af dansk kultur, som åbner døre i det danske samfund og skaber muligheder for en videre karriere i Danmark.

Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Vi samarbejder med Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Vores læse- og skrivekurser støtter elever med dansk som andetsprog i at gennemføre deres uddannelse.

Ledige stillinger

Kunne du tænke dig at blive en del af en arbejdsplads, hvor respekt, udvikling og arbejdsglæde er de grundlæggende værdier?

Ledige stillinger

Vi respekterer og anerkender de ressourcer, motivation og den viden, hver enkelt kursist kommer med. Vores undervisning tager derfor udgangspunkt i den enkeltes niveau, behov og individuelle mål.

Vi har høje forventninger til hver enkelt kursist og motiverer til koncentration og vedholdenhed. Det betyder også, at vi sætter ambitiøse mål for den enkeltes læring og forventer, at kursisten tager medansvar for sine læringsmål.

Arbejdsglæde for både kursister og medarbejdere er fundamentalt, fordi sprogcentret bygger på menneskers indsats. Vi tror på, at gode sociale fællesskaber er en vigtig forudsætning for læring og udvikling. Sprogcenter Midt skal derfor ikke kun være et godt sted at lære, men også et godt sted at være.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til en af vores uddannelseschefer. Find kontaktoplysninger her

Bliv frivillig

Kunne du tænke dig at bruge nogle timer om ugen på at gøre en forskel for nye internationale borgere i Danmark? Bliv frivillig hos os.

Bliv frivillig

Vores kursister kommer fra hele verden, og kan være flygtninge, internationale arbejdstagere, studerende, ægtefæller eller au pairs.

Som frivillig bliver du en værdifuld medspiller på kursisternes vej i det danske samfund. Du er med til at styrke kursistens danskkundskaber og øge hans eller hendes viden om Danmark generelt. Men du vil også selv få gavn af at være frivillig – det er den erfaring, mange andre har gjort sig. Du kommer til at lære noget nyt, udvikle dine kompetencer, udvide dit netværk og møde spændende mennesker fra udlandet.

Som frivillig må du have stærke sociale kompetencer:

 • Du stiller gode aktiverende spørgsmål, så kursisterne får talt mest muligt i tiden sammen med dig
 • Du bidrager med god energi, nærvær, åbenhed og evnen til at lytte
 • Du er nysgerrig efter at møde mennesker fra andre dele af verden

Vi samarbejder med DRC Dansk Flygtningehjælp. Som frivillig har du derfor både kontrakt, forsikring og kan deltage i kurser hos Dansk Flygtningehjælp. Er du interesseret i at blive frivillig, så kontakt en af vores uddannelseschefer. Find kontaktoplysninger her

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Så kontakt os og vi vil svare dig hurtigst muligt.