Blog

Nyt udviklingsprojekt – ”IT literacy og digital didaktik”

At besidde digitale kompetencer er en vigtig forudsætning for at blive opfattet og opleve sig selv som ”fuldgyldig medborger” i Danmark. Digitale færdigheder er afgørende, når man skal begå sig i en lang række konkrete situationer som borger og arbejdstager, men også for at få adgang til at skabe sig en velfungerende hverdag og en attraktiv tilværelse i det nye…

1121 1682 Sprogcenter Midt

Højere kvalitet til borgere og pårørende, når ansatte på plejeområdet får danskundervisning

Hver torsdag deltager Jadranka, Zhihong, Elzsebeth, Hong Li og Aneta sammen med deres kolleger i danskundervisning på Sprogcenter Midt, før eller efter at de møder ind på deres arbejde på plejecenter eller i hjemmeplejen i Herning Kommune. I undervisningen, som startede i august, sætter de sammen med læreren fokus på det sprog, som de skal bruge i hverdagen på arbejdspladsen.…

2214 1721 Sprogcenter Midt

Netværk og samarbejde om job og sprog til Ukraine i Horsens

Hvordan kan Sprogcenter Midt hjælpe virksomhederne med at få kvalificerede kandidater til ledige stillinger og fastholde dygtige medarbejdere? Spørgsmålet er blevet særligt vigtigt nu med de ukrainske flygtninge, hvor de fleste ønsker at indtræde på arbejdsmarkedet, men hvor størstedelen ikke har tilstrækkelige engelskkundskaber til at kunne træde direkte ind på arbejdsmarkedet. Vores erfaring er, at vi bedst løser udfordringerne gennem…

2560 1920 Sprogcenter Midt

Bliv klar til studieprøven

Har du brug for dansk på et højt niveau til din videregående uddannelse? Studieprøven er højeste niveau i danskuddannelsessystemet og giver adgang til optagelse på mange videregående uddannelser. Vi tilbyder prøveforberedende onlineundervisning med forløbet ”Bliv klar til Studieprøven”. Vi forventer at starte et nyt forløb op i foråret 2023. Læs mere

1612 1376 Sprogcenter Midt