Danskkurser

Flere muligheder for fællesskab gennem fælles sprog

Dansk sprog giver dig muligheder

 • for din fremtid i Danmark
 • for det job, du drømmer om
 • for de venskaber du vil knytte
 • for det liv, som du ønsker at leve

Hos os finder du danskkurser, som er skræddersyede til at opfylde dine sprogbehov og udvikle dine sproglige færdigheder. Du kan vælge mellem forskellige tidspunkter og måder at lære dansk på, så det passer til dig og dine forpligtelser i forhold arbejde, studier og familie.

Lær dansk dag, aften og lørdag

Vi tilbyder gratis kurser på alle niveauer.

Kurserne foregår om dagen, om aftenen eller om lørdagen, så du har mulighed for at lære dansk, når det passer dig.

Vores kurser vil give dig sproglige færdigheder og forståelse af dansk kultur, som hjælper dig i din kommunikation med danskere. Det styrker dig i din dagligdag og i din karriere i Danmark.

 • Du lærer dansk gennem interaktiv og dynamisk undervisning, hvor du øver samtale i grupper eller i pararbejde, gennem diskussion og i rollespil
 • Du får en dybdegående forståelse af det danske sprog gennem instruktioner, øvelser og individuel feedback
 • Du udvikler dine færdigheder i at tale, lytte, læse og skrive, samtidig med at du lærer om dansk kultur og det danske samfund
 • Du kan aflevere dit skriftlige arbejde digitalt og få feedback på vores digitale læringsplatform. Her kan du også tilgå alt undervisningsmateriale, ekstra øvelser, links og lydfiler, så samtidig kan dygtiggøre dig gennem selvstudier.
 • Vi tilbyder danskkurser på alle niveauer og kurser med forskellige sproglige mål. For at du kan deltage på det rigtige hold, skal vi kende dit niveau og dine sproglige mål inden du starter. Vi prioriterer stor fleksibilitet, så du kan starte, når du er klar. Du har derfor en individuel undervisningsplan. Du kommer til at deltage på et hold med andre kursister med tilsvarende niveau og mål, og læreren sikrer at I har et sprogligt fællesskab, hvor I kan inspirere og hjælpe hinanden.

 • Vi tilbyder danskkurser på mange forskellige tidspunkter i løbet af ugen.

  • Daghold to dage om ugen i hverdagen: Lær dansk, hvor du har tid til projektarbejde og til at fordybe dig i det danske sprog
  • Lørdagshold: Lær dansk om lørdagen, hvis du har travlt i løbet af ugen og værdsætter den ro, der er til at lære dansk i weekenden
  • Aftenhold to aftener om ugen i hverdage: Lær dansk sammen med andre, som værdsætter et vist tempo og muligheden for at lære dansk lige efter arbejde

  Tilmeld dig hold i den afdeling, som passer til dig: Horsens, Herning, Skanderborg eller Århus.

 • Før du kan starte, skal du tale med en af vores vejledere. Samtalen giver dig garanti for, at du lærer dansk på et hold, som passer til dit niveau og dine behov.

  Hvis du har være i Danmark i mindre end 5 år, så kan du sandsynligvis få din danskundervisning betalt af din lokale kommune. Læs mere her.

  Hvis du allerede taler og forstår dansk på et niveau, så du kan deltage i en samtale på dansk, kan du deltage i vores gratis kurser, hvor du kan blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk. Kurserne hedder FVU-dansk og FVU-start. Læs mere her.

FVU-dansk og FVU-start

FVU-dansk og FVU-start er gratis kurser til dig, som allerede kan tale og forstå almindelig hverdagsdansk, men som ønsker at bliver bedre til at læse og skrive dansk.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine behov og det sprog, som du kan bruge på arbejde og i fritiden. Det styrker din forståelse af det danske sprog og dansk kultur, og giver dig færdigheder, som hjælper dig i din hverdag.

På FVU-start styrker du dit ordforråd og din sproglige korrekthed. På kurset er der fokus på mundtlig og skriftlig dansk, som er relevant for dig i din hverdag. For at kunne deltage skal du kunne føre små samtaler på dansk.

FVU-dansk styrker dit ordforråd, din læsehastighed og forbedrer din skriftlighed. Du kan deltage i FVU-dansk, når du har bestået FVU-start eller har tilsvarende niveau.

På FVU-dansk arbejder du især med at læse, skrive og bruge forskellige tekster, som er relevante for dig i din hverdag. Teksterne kan f.eks. være beskeder, breve, e-mails, blade og aviser, vejledninger eller tekster fra din arbejdsplads.

 • Før du kan starte på FVU, skal du gennemføre en kort test, som viser dit niveau.

  Til FVU-start består testen i, at du skal tale med en vejleder og fortælle om dig selv, om hvorfor du vil gå til FVU, og hvad dine planer for fremtiden er. Du skal også læse en tekst, og skrive en e-mail eller en tekst om dig selv.

  Til FVU-dansk består testen i en elektronisk screening og en skriveopgave på papir. Screeningen består af tre dele: En læseopgave, en opgave i ordkendskab og en opgave i at høre bogstavernes lyde.

  Hvis du har deltaget i FVU indenfor de seneste to år, skal du tale med en vejleder, som vurderer, om du kan starte uden at blive testet igen.

 • FVU-kurser inddeles på 5 niveauer; FVU-start og trin 1-4.

  På FVU start
  Du læser og skriver små tekster og får et større ordforråd
  Du lærer bogstavernes lyde og stavereglerne, og bliver bedre til at stave ord korrekt
  Du lærer dansk grammatik og får en dybere forståelse af det danske sprog

  På FVU-dansk trin 1-4
  Du får et større ordforråd og bliver bedre til at formulere dig
  Du lærer dansk grammatik, så du kan skrive mere korrekt
  Du bliver hurtigere til at læse og til at forstå det, du læser
  Du kan forberede dig til en uddannelse eller et kursus på dansk

  Hvert trin er på 40-80 lektioner. Du kan afslutte hvert trin med en statsgaranteret trinprøve.

 • Vi har FVU-kurser om dagen og om aftenen, og i Horsens også om lørdagen.

  Tilmeld dig et kursus på den afdeling, som passer til dig: Horsens, Herning eller Skanderborg.

Eneundervisning

Vil du arbejde intensivt med dine personlige sproglige udfordringer?

Vi tilbyder eneundervisning, hvor du selv aftaler undervisningens indhold og metoder med underviseren. Du bestemmer tid og sted.

I eneundervisningen mødes du med en underviser, som kun fokuserer på dine sproglige behov og mål. Det er en effektiv og fleksibel måde at lære dansk, og du har i høj grad ansvaret for din  progression. For at du får mest muligt ud af eneundervisningen, er det vigtigt at:

 • Du er forberedt og har gjort dig klart, hvad du ønsker at blive bedre til
 • Du kan give eksempler fra din hverdag på det sprog, som du ønsker at forbedre/mestre
 • Du har tid til at arbejde med sproget selvstændigt mellem dine undervisningsgange
 • Du tydeligt giver feedback til din underviser undervejs omkring, hvad der fungerer godt for dig
 • Vores undervisere har stor ekspertise i at undervise individuelt eller i små grupper, at tilrettelægge undervisningen individuelt og at hjælpe kursister med at opnå resultater hurtigt.

  Med eneundervisning kan du få fokuseret støtte fra en underviser, så du kan forbedre dine personlige sproglige mål. Det kan være udtale, sætningskonstruktion og grammatik, præcision i arbejdsmails, nuanceret ordforråd til bestemte situationer og meget andet.

 • Med eneundervisning får du fokuseret støtte fra en underviser, så du kan forbedre dine personlige sproglige mål. Det kan være udtale, sætningskonstruktion og grammatik, præcision i arbejdsmails, nuanceret ordforråd til bestemte situationer og meget andet.

 • Som udgangspunkt aftaler vi et forløb på min. 8 lektioner. Undervejs aftaler du og underviseren, hvad du specifikt vil fokusere på, og underviseren giver dig feedback og værktøjer til at træne dine sproglige mål i hverdagen.

  Pris, sted og tid aftales inden opstart.

  Kontakt os for at høre mere og aftale nærmere angående tid og sted for din undervisning.

Lær dansk intensivt

Ønsker du intensiv undervisning og er du klar til at bruge 3 uger på fuld tid i juli eller august på at lære dansk?

På vores kursus “Sommer Speed” gennemfører du et modul på tre uger. Undervisningen er intensiv, og du har det sjovt sammen med de andre deltagere, samtidig med at du lærer dansk.

Med ‘Sommer Speed’ får du:

 • Danskundervisning, som tager udgangspunkt i emner om dansk kultur og samfund
 • Mulighed for at bestå et modul i løbet af de tre uger
 • Dynamiske og erfarne undervisere, som benytter par- og gruppearbejde og som giver løbende feedback
 • Blended undervisning, der både giver dig et fællesskab med andre studerende og mulighed for fleksibelt at tilrettelægge din dag

For at deltage skal du

 • Kunne bruge mindst seks timer hver dag i tre uger på at lære dansk
 • Være klar til at færdiggøre modulet og tage en modultest på sidste kursusdag
 • Kurset kombinerer klasseundervisning med online selvstudier. Det betyder, at du hver dag både har undervisning på dit hold og at du skal lave opgaver og øvelser hjemme.

  Til klasseundervisningen kan du:

  • Øve sproglige strukturer sammen med andre kursister på samme niveau som dig
  • Træne dine mundtlige færdigheder og få feedback fra læreren
  • Have det sjovt sammen med andre, mens I lærer dansk

  Til online undervisning kan du:

  • Se dine undervisningsplaner, instruktionsvideoer og opgaver
  • Downloade opgaver, som du skal arbejde selvstændigt med og sende til din lærer for at få individuel feedback
  • Tilgå et stort antal ekstra materialer, øvelser og links
 • Vi afholder Sommer Speed i Horsens og Aarhus på forskellige tidspunkter og for forskellige niveauer.

  Se mere og tilmeld dig kurserne i Horsens eller Aarhus

 • Hvis du har være i Danmark i mindre end fem år, kan du sandsynligvis få din danskundervisning betalt af din lokale kommune. Læs mere her.

  Hvis du allerede er kursist på Sprogcenter Midt, kan du deltage i Sommer Speed som i vores andre kurser, dog under forudsætning af, at du skal til eller netop er startet på et nyt modul.

Dansk for ordblinde

Det kan være svært at lære dansk, hvis man er ordblind.

Vi tilbyder supplerende kurser for ordblinde til alle kursister med dysleksi, som kan tale og forstå noget dansk.

Vi tilbyder gratis undervisning til voksne ordblinde.

Undervisningen foregår på små hold med individuelt tilrettelagte forløb, der passer til dig og dine mål.

Der oprettes hold efter behov dag, aften og lørdag, og der er 5-6 deltagere på hvert hold.

 • For at du kan deltage i undervisningen, skal du til samtale og test hos en vejleder, som vurderer, om ordblindeundervisning er det rette tilbud for dig.

  Kontakt en vejleder i Horsens, Herning eller Skanderborg for at høre mere.

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Så kontakt os og vi vil svare dig hurtigst muligt.