Når drømme går i opfyldelse

Vi forestiller os nemt, at når højtuddannet arbejdskraft og specialister fra andre lande får beskæftigelse og bosætter sig i Danmark, så skyldes det ringere arbejdsvilkår, lønforhold og beskæftigelsessituationen i hjemlandet. Måske vi overser, at eventyrlyst og udlængsel kan være stærkt motiverende for ønsket om at søge beskæftigelse udenlands.

Drømmen er i hvert fald gået i opfyldelse for italienske Marta Piazza, som lige nu udlever sit danske eventyr som psykiater på Regionshospitalet Gødstrup. For Marta og hendes mand og to børn er mødet med en anderledes kultur og et nyt sprog ikke en forhindring men en spændende forandring. Og for hendes arbejdsgiver i regionen er det selvsagt vigtigt, at både drømme og andre positive bevæggrunde understøttes med målrettede indsatser, så virkeligheden i Danmark forbliver attraktiv. Både for Marta og for hendes to udenlandske psykiatrikolleger på hospitalet og for deres tre familier. Det har resulteret i et innovativt samarbejde mellem netop Regionshospitalet Gødstrup og Sprogcenter Midt i Herning, som gør et bidrag til regionens internationale rekrutteringsstrategi.

Uddannelseschef Admir Muratovic fortæller: “På Sprogcenter Midt er vi er meget bevidste om, at det kræver en særlig tilgang, når regionshospitalets udenlandske medarbejdere skal tilegne sig meget specifikke dansksproglige kompetencer, der kan matche den faglige viden, de benytter både i samarbejdet med deres kolleger og i mødet med patienterne. Det betyder konkret, at vores underviser Birgitte Madsen har sin gang på hospitalet i Gødstrup og gennem deltagelse i relevante møder kan skræddersy sin undervisning til præcis de udfordringer og problemstillinger, de tre psykiatere skal håndtere. Og det samarbejde er heldigvis lykkedes på fortrinlig vis.

Vi samarbejder også med Regionshospitalet Gødstrup ved at give familierne råd og tips til en velfungerende dagligdag, og vi har med succes brugt vores netværk til at etablere kontakt mellem de udenlandske specialisters ægtefæller og lokale arbejdsgivere med et udækket behov for arbejdskraft. Det har betydet, at Martas mand Nicola har fået beskæftigelse som ingeniør”.

Opfyldte drømme skal nemlig næres og gødes hele vejen rundt – med sprog og nye kompetencer – så de forbliver modstandsdygtige og langtidsholdbare.

Herning Folkeblad har skrevet en fin artikel herom (kræver abonnement)

2560 1707 Sprogcenter Midt