Lærerige samtaler og spændende nordisk samarbejde

Vi har netop haft besøg af en gruppe undervisere og rektoren fra Tønsberg Læringssenter i Norge. De arbejder med norsk som andetsprog, og de er ved at lære at bruge SFL – en tilgang til læring, som vi har arbejdet med i nogle år. Efter et teoretisk kursus er de nu på besøg for at se metoderne udfoldet i praksis hos os. SFL, systemisk funktionel lingvistik, vil vi gerne være kendt for. Det er en tilgang med kursisten i centrum, hvor al læring sker i kontekst og bygger bro til kursisternes erfaringer.

Tak for besøget til Tabita Christine Brandt, Miriam Borg, Solfrid Wilme og Line Rognerud fra Tønsberg – og tak til Julie Holst Rasmussen og Mette Frost Olesen fra Sprogcenter Midt for at dele jeres store SFL-erfaring og for at åbne dørene til jeres undervisning ❤.

2016 1512 Sprogcenter Midt