At undervise ”med” kursisterne og ikke ”på” kursisterne

Det virker som en selvfølge – og så alligevel ikke🧐.

Det kræver nemlig ofte, at man er villig til at give lidt slip på egen forforståelse, former, fremtidige testkrav osv. Det kræver, at man virkelig ser individet og tør gribe nærværet og situationen i klasserummet. Det kræver, at man dybest set opfatter kursisterne som medskabere af sprogundervisningen, og det er slet ikke en selvfølge. Det kræver både mod, skarp refleksion og ikke mindst høj faglighed som underviser.

Tusind tak til forsker @Louise Tranekjær for det spændende oplæg på vores pædagogiske dag. Også tak for virkelig frugtbare drøftelser om kursisternes motivation for sproglæring og om vigtige temaer som arbejdskultur og normer, kursisternes identitet og fællesskab, empowerment og deltagelse👏👏.

1480 1243 Sprogcenter Midt