Vi er stolte og ydmyge….

Læring er en mental proces, der handler om at sætte sig selv i spil, eksperimentere, undre sig og udfordre sig selv. Læring er både en individuel kognitiv og en social proces, som ofte kræver ”blod, sved og tårer”, men hvor man også for alvor kan opnå følelse af personlig stolthed og tilfredshed.

Afgørende for enhver god læringsproces er selvfølgelig, hvordan man konkret oplever den kontekst, man lærer i. Det kan fx handle om, hvordan man bliver mødt af medarbejderne eller sit hold eller hvordan man oplever sine undervisere, kvaliteten af undervisningen og de fysiske rammer osv.

På Sprogcenter Midt søger vi altid at være i tæt løbende dialog med vores kursister om, hvordan de oplever at gå på Sprogcenter Midt. Lærerne evaluerer løbende deres undervisning med kursisterne, og vi foretager hvert år en stor kvantitativ måling af alle vores kursisters tilfredshed.

I 2022 viste tilfredshedsmålingen, at 93-95% af vores kursister på afdelingerne i Herning, Horsens og Skanderborg er enten tilfredse eller meget tilfredse med os. Det er et resultat, vi på én gang er stolte af og ydmyge overfor.

2396 1366 Sprogcenter Midt