Givtigt samarbejde i Ikast-Brandes netværk “Dansk på arbejdspladsen”

Hos Sprogcenter Midt Herning er vi stolte af at være en del af Ikast-Brande Kommunes netværk ”Dansk på arbejdspladsen”.

I netværket mødes jævnligt lokale virksomheder som bl.a. Danpo A/S, JW Industri, DOT A/S og STEA A/S, samt 3F – Fagligt Fælles Forbund, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande m.fl. og deler deres erfaringer med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Her sidder vi med og kan bidrage med hjælp til – sammen med virksomhederne – at finde løsninger til sproglig opkvalificering.
Og det er et spændende forum at være en del af. Det fælles afsæt er ønsket om at lykkes med sine udenlandske medarbejdere og arbejdskraft samt en forståelse af, at der må tænkes bredt og hele vejen rundt, når det skal ske. Det gælder både ift. oplevede sproglige eller kulturelle barrierer, vilkår på arbejdspladsen, kollegers forståelse samt formelle og lovmæssige forudsætninger.

640 480 Sprogcenter Midt