Gennemtænkte digitale metoder gavner ikke kun udvikling af kursisternes digitale kompetencer – det gør også noget godt for læringsfællesskabet!

At digitale metoder kan være med til at styrke læringsfællesskabet – det er et interessant og overraskende aspekt ved vores arbejde med at udvikle digitale metoder i undervisningen på Sprogcenter Midt.

Digitale redskaber og metoder gør det nemlig enkelt at dele og fællesgøre tekster, billeder og lyd i et naturligt flow i undervisningen. Det bliver enkelt at etablere fælles skriveprocesser og feedback både mellem kursisterne og fra underviser til kursist i en spontan og løbende form. Dette giver igen et stærkt output – og et styrket læringsmiljø, der gavner sproglæringen!

De gevinster, vi ser ved velovervejet didaktisk brug af digitale metoder i sprogundervisningen, handler om

  • at de enkelte kursister får mulighed for at træde tydeligt frem med deres personlighed på trods af sprogbarrierer, fordi deres egen hverdag og erfaring nemt trækkes ind via digitale visuelle kanaler
  • at kursisterne investerer sig mere, når deres individuelle bidrag i høj grad kan anvendes til det fælles på holdet
  • at det digitale arbejde, som foregår fælles, giver en ny åbenhed om individuelle udfordringer, som igen spiller positivt tilbage på læringen
  • at kursisterne bliver styrkede medskabere af undervisningen, og det gavner både motivation, relationer og læringen i holdfællesskabet
1920 2560 Sprogcenter Midt