Udenlandsk arbejdskraft skal lære at tale dansk

Det er efterhånden tydeligt for enhver, at vi ikke løser udfordringerne med manglen på arbejdskraft uden at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Men med dette følger ansvaret for, at udlændinge ikke blot bliver en del af arbejdsstyrken, men også en ligeværdig del af samfundet.

Og her bliver sproget og det at kunne tale dansk vigtigt!

På Dansk Forum i Torvehallerne i Vejle i sidste uge, fortalte Per Bonvig Christensen fra Reformkommissionen bl.a. om deres anbefalinger i retning af at styrke danskundervisningen ude på virksomhederne. Det øger nemlig både tilknytningen til arbejdspladsen og lokalsamfundet for den enkelte, samtidig med at det styrker kommunikation, samarbejde og arbejdsfællesskabet på virksomheden.

De anbefalinger håber vi meget, at der bliver lyttet til😊.

1200 873 Sprogcenter Midt