Metoder, der virker

Efteruddannelse for alle vores undervisere i systemisk funktionel lingvistik (aka SFL) har bare effekt på kursisternes læring. Når både nyuddannede og erfarne undervisere dykker ned i en tilgang, skærper metoderne og dyrker didaktikken, kommer der udvikling og kvalitet ud af det.

Vi har spurgt to af vores undervisere om, hvad uddannelsen i SFL giver dem:

“Med SFL opholder man sig i sproget”, siger underviser Lasse Skotvig Hansen. “Man hører og læser de samme ord mange gange, men i nye sammenhænge, som skaber fremdrift. Metoden deler undervisningen op i mange små trin, hvor man laver en lille let opgave ad gangen. Så der er tid til at snakke om enkelte ord i hver sætning. Også de ord, man kan glemme at undervise i. Tekster kan sorteres i skemaer, lister og tabeller, hvilket gør sproget dejligt overskueligt. Jeg tror, det er et trygt ståsted for kursisterne”.

Afslutningsvis siger Lasse: “Jeg vil øve mig i teknikkerne og bruge det i klassen. For som ny lærer er det rart at undervise ud fra et system, hvor metoden styrer rækkefølgen og tempoet”.

Underviser Louise Kristensen siger: “Som underviser er det altid en gave at få udvidet sin didaktiske og metodiske værktøjskasse. SFL giver mig et funktionelt redskab og et system, der supplerer og kvalificerer min andetsprogsundervisning, og jeg glæder mig helt vildt til at afprøve de konkrete, stilladserende metodikker. Ikke mindst på Danskuddannelse 1, der er en helt særlig målgruppe at undervise.

Louise afslutter: “I løbet af efteråret vil jeg inddrage særligt udvalgte dele af SFL i min praksis med henblik på at gøre vores kursister klar til den afsluttende Prøve i Dansk 1”.

 

 

1024 768 Sprogcenter Midt