Digital litteracitet og translanguaging – ja!

At kunne begå sig digitalt er et lifehack også for ikke-læsere eller ’illiterate’ internationale borgere. At de også har et førstesprog, et modersmål, der er en resurse og en kapital, som vi skal udnytte systematisk, fordi det er en genvej til tilegnelse af målsproget.

Det stod som centrale temaer på 3 dages konference i Halmstad med deltagere fra hele Norden og Tyskland, arrangeret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL).

Sammen med 200 nordiske kolleger deltog vores underviser Katrine Flytkjær Holm og uddannelseschef Bodil Schjemte i de intense og inspirerende dage – og er nu hjemvendt med bagagen fuld af gode idéer til udmøntning og samarbejde med de forbindelser, vi knyttede til nordiske fagfæller😁.

1773 2560 Sprogcenter Midt