Højere kvalitet til borgere og pårørende, når ansatte på plejeområdet får danskundervisning

Hver torsdag deltager Jadranka, Zhihong, Elzsebeth, Hong Li og Aneta sammen med deres kolleger i danskundervisning på Sprogcenter Midt, før eller efter at de møder ind på deres arbejde på plejecenter eller i hjemmeplejen i Herning Kommune. I undervisningen, som startede i august, sætter de sammen med læreren fokus på det sprog, som de skal bruge i hverdagen på arbejdspladsen. Det er både mundtligt sprog, som de skal bruge, når de taler med kolleger, borgere og pårørende. Og det er skriftligt sprog, når de kort og præcist skal dokumentere ændringer i en borgers trivsel eller adfærd.

At forløbet er brancherettet og sammen med kolleger betyder utroligt meget for medarbejderne. ”Det er dejligt at møde andre kolleger og opdage, at jeg ikke er den eneste, der har lidt udfordringer med sproget,” fortæller Jadranka. Aneta supplerer:  ”Jeg er positiv overrasket over programmet, og at det er relevant for mit daglige arbejde. Jeg får mere styr på, hvornår og hvordan jeg selv kan bruge de udtryk, som jeg hører i min hverdag.”

Medarbejderne bidrager selv til undervisningen med det sprog, som er relevant for dem. Underviser Berit Neergaard fortæller: ”Kursisterne kommer med relevante og gode cases fra deres arbejdsliv. Cases, der bliver bragt på bane pga. en sproglig udfordring, men som vidner om stort engagement og professionalisme i forhold til at hjælpe den ældre borger.” Hun oplever, at det er utroligt motiverende, at medarbejderne kan gå direkte ud i deres arbejdsliv og bruge det sprog, som de lærer i undervisningen.

Lisbeth Munk, som er rekrutteringskonsulent i Sundhed og Ældre i Herning Kommune, har været med til at sætte danskundervisningen i gang. For hende har det været vigtigt, at medarbejderne bliver løftet sprogligt, så de kan følge med i udviklingen indenfor branchen. Derfor har det også stor betydning for hende, at medarbejderne undervises på et brancherettet hold: ”De lærer hurtigt hinanden at kende og kan genkende hinandens erfaringer fra praksis. I undervisningen kan de derfor hjælpe hinanden med at undersøge, hvad man kunne have sagt eller skrevet i forskellige situationer.” Hun er ikke i tvivl om, at forløbet gør en forskel: ”De har på bare de otte uger, de indtil nu har været i gang, fået meget større selvtillid og tør begå fejl og prøve igen. Det giver bedre trivsel for dem selv og deres danske kolleger at de bliver dygtigere til dansk. Og så betyder det rigtig meget,” fastslår hun, ”at borgerne og deres pårørende oplever højere kvalitet i den pleje og omsorg, som de kan få hos os. Og det er jo derfor, vi går på arbejde hver dag – så det giver arbejdsglæde”.

 

2214 1721 Sprogcenter Midt