Vores frivilligtilbud i Herning

HJÆLP TIL OPHOLDSTILLADELSE FOR UKRAINERE

Mandag og onsdag kl. 11.30-14.00.
Dansk Røde Kors træffes i lokale 21.
Der er tolk til stede.
Individuelle aftaler herudover kan aftales med dorit.a@sprogcentermidt.dk

HELP FOR RESIDENCE PERMIT FOR UKRAINERS

Monday and Wednesday at 11.30-14.00.
The Danish Red Cross meets in room 21.
An interpreter is present.
Individual agreements in addition can be agreed with dorit.a@sprogcentermidt.dk

Taldansk Café i Pitstop

Hver mandag kl. 11.15-12.45 og hver onsdag kl. 11.30-13.30.
Hyggelige samtaler, lektiehjælp, hjælp og vejledning til dagligdags udfordringer, fx. skolemælk, NemID mm.
Taldansk Café foregår i Pitstop.

Røde Kors frivillige

Hver onsdag kl. 11.30-13.30 (og mandag).
Hjælp til mere komplekse problemer som ansøgning om familiesammenføring, visumansøgning, boligstøtte mm.
Røde Kors frivillige findes i lokale 21.

Individuel mentor

Kursisten matches med en frivillig, og de mødes fast et par timer om ugen på eller udenfor sprogcentret. Fokus kan være vidt forskelligt. Lige fra gode snakke om hverdagslivets udfordringer til lektiehjælp eller udbygning af kendskab til lokalområdet, helt afhængigt af kursistens behov.

Hvilke muligheder er der ellers?

Vi laver gerne et match mellem en frivillig og en kursist, der gerne vil træne dansk en-til-en, eller arrangerer Walk and Talk mellem en frivillig og en eller flere kursister. Der er også mulighed for at deltage inde i undervisningslokalet som samtalepartner og/eller at træne kursistens sprog op til eksamen.

Vil du høre mere?

Kontakt vores frivilligkoordinator

Dorit Ahler
dorit.a@sprogcentermidt.dk

2568 1165