Sprogkonsulent som medspiller

Sprogkonsulent som medspiller  henvender sig til alle virksomheder, der har udenlandske medarbejdere, og som sprogligt, kommunikativt og/eller kulturelt er udfordret. Med stor sproglig indsigt og erfaring kan sprogkonsulenten finde og tilbyde kommunikative løsninger til netop de udfordringer, jeres virksomhed er stødt på.

Vi tilbyder støtte til de mundtlige, læselige og skriftlige udfordringer, I som virksomhed har internt og/eller eksternt. Dette kan være på flere niveauer:

  • Mellem ledelsen og den/de udenlandske medarbejdere (fx forståelse af tavlemøder, sikkerhedsinstruktioner, mails mm)
  • Mellem medarbejdere
  • Mellem udenlandske medarbejdere og eksterne kontakter

Vi tilbyder også oplæg, der klæder virksomheden på til at integrere udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen:

  • Oplæg til ledelse og/eller ansatte om det at have udenlandske medarbejdere i virksomheden
  • Oplæg til ledelse og/eller ansatte om at få et bedre arbejdsmiljø på tværs af nationaliteter

Tilrettelæggelse af forløb

Da der er tale om en håndholdt støtte, og udfordringerne typisk er meget specifikke for netop jeres virksomhed, indledes forløbet med et møde, hvor I skitserer de udfordringer, I står overfor. Dernæst opstiller vi sammen både mål og forløb.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl

+45 5185 4306
erhverv@sprogcentermidt.dk