Sprogcenter Midts integrationspris

Hvert år uddeler Sprogcenter Midt en Integrationspris til en person, en organisation eller en virksomhed, der har ydet en ekstraordinær indsats og gjort et betydningsfuldt arbejde for at understøtte integrationsprocessen i det danske samfund generelt og i lokalsamfundet.

I december 2019 gik Integrationsprisen til Frode Laursen, der har ydet en ekstraordinær indsats for at få nye borgere fra Syrien og Eritrea integreret på arbejdspladsen. Med sidemandsoplæring og danskundervisning har virksomheden skabt optimale betingelser for deres mange IGU-elevers trivsel.

I december 2018 modtog Combitherm A/S i Them Integrationsprisen for at integrere nye borgere på arbejdspladsen. Virksomheden har inddraget dem socialt og samtidig budt dem danskundervisning på arbejdspladsen. Derved har de hjulpet integrationen og den daglige forståelse rigtig godt på vej.

Samme år fik også DSV på Egeskovvej i Horsens Integrationsprisen. Ved at give 25 udenlandske medarbejdere en unik mulighed for at få danskundervisning på arbejdspladsen, blev medarbejdernes tilhørsforhold til DSV styrket, de fik et bedre indbyrdes sammenhold og de fik opfyldt ønsket om at lære dansk, så arbejdsliv og fritid balancerer.

Tidligere priser

Reitan Distribution i Horsens for den store indsats med at hjælpe højtuddannede unge udlændinge ind på det danske arbejdsmarked. Virksomheden prioriterer danskundervisning og tager dermed medansvar for, at de unge bliver gode til dansk.

Godstransportfirmaet Kloster A/S i Horsens for at tilbyde udenlandske medarbejdere et intensivt danskkursus i arbejdstiden, hvilket har betydet, at de har lært dansk på rekordtid.

Allan Thorup og Torben Vester fra Frode 

Laursen modtog Integrationsprisen i 2019