Referencer

AARSTIDERNE, Barrit
-Opgaverne hos os er mange, og vi skal koordinere, kommunikere og samarbejde på kryds og tværs. Med 12-14 forskellige nationaliteter ansat, er det ikke altid lige let med sproget, og det kan give en vis risiko for misforståelse. Med danskundervisningen håber vi, at kommunikationen kommer til at sidde lige i skabet.
Vibeke Ankjær Axværd, HR-teamleder

DANSAND A/S, Brædstrup
-Vores to medarbejdere har gjort store fremskridt, mens de har fået danskundervisning. De har både lært nogle grundlæggende vendinger og en masse tekniske udtryk, der har med maskiner og sikkerhed at gøre. Sproget fungerer bedre og bedre, og de to medarbejdere er i dag helt selvkørende.
Jesper Christensen, produktionschef 

REMA DISTRIBUTION DANMARK A/S, Horsens
-Vi har samarbejdet med Sprogcenter Midt om danskkurser til nogle af vores udenlandske medarbejdere. Det har været et effektivt samarbejde, præget af god dialog og vilje til at finde løsninger – og hvor sprogcentret har været rigtig gode til at lave opfølgning undervejs. Vi er meget glade for samarbejdet, og vores medarbejdere er også meget tilfredse med den undervisning, de får. Det er med til at motivere dem endnu mere i dagligdagen.
Allan Ravn, lagerchef 

COMBITHERM A/S, Them
-Vi havde nogle indledende samtaler med Sprogcenter Midt inden forløbet, der handlede om, hvad medarbejderne havde behov for at lære, og hvad for nogle moduler, de skulle igennem, og hele tiden havde vi kontakt med hinanden om, hvordan det gik. Og så havde vi et afsluttende møde. Og det kørte bare glat i det halve år.
Marianne Pedersen, production manager 

KEMI-TECH ApS, Hedensted
-For os er det vigtigt at få dem til at tale mere dansk – også smalltalk i kantinen. Mit indtryk er, at de får mange nye redskaber fra undervisningen, de kan bruge, og at de er gode til at lave deres hjemmearbejde, så de får nogle ideer til, hvad de selv kan gøre bagefter. Der er så mange nuancer og så mange emner i sproget, som de ikke fanger på arbejdspladsen, og jo flere de taler dansk med, jo bedre kommer de til at klare sig.
Pia Henriette Olsen, administrationschef 

SCANDIC, Silkeborg
-Jeg får jo nogle fantastiske tilbagemeldinger fra mine medarbejdere, og jeg kan høre, at de allerede nu, på de få uger, de har været i gang, er meget glade for det, og at deres dansk bliver forbedret. De synes, det er sjovt og spændende og anderledes i forhold til, hvad de ellers har prøvet, fordi kurset er specielt designet til dem. Nogle var skeptiske i starten, men nu er det så godt, fordi undervisningen er helt baseret på hotel.
Dorte Simonsen, oldfrue

CREDIN A/S, Juelsminde
-Hun var god til dansk i forvejen, men det virker, som om hun er blevet mere modig. Især på skrift har hun brugt mange ressourcer på at formulere sig korrekt, og de ressourcer kan bruges bedre på andre ting. For os er det vigtigt at udvikle en god kollega og medarbejder, så hun trives og løser sit job endnu bedre, og vi kan allerede fornemme, at hun tør mere end tidligere.
Majbritt L. Jensen, dokumentationschef 

FRODE LAURSEN A/S, Skanderborg
-Vi vil gerne have gladere medarbejdere, som bliver her længere. For os er det vigtigt, at de også kan indgå i sociale sammenhænge, for det binder dem mere sammen med kollegerne og med os som virksomhed – og så er der større chance for, at de bliver her. Hele forløbet er med til at markere, at vi er en god arbejdsplads, som gerne tager ansvar for medarbejderne. 
Rasmus Gundersen, personalekoordinator og teamleder

SIEMENS GAMESA, Brande
-Vores samarbejde med Bettina og Sprogcenter Midt har altid været helt i top. Vi har altid fået en rigtig god service. Der er altid løsninger og fleksibilitet, og vores kursister er meget tilfredse. Sprogcenter Midt klarer bare alt for os med hensyn til administration og fakturering, hvilket er en kæmpe hjælp. Vi er rigtig glade for vores samarbejde.
Tina Fynsk Søndergaard, Learning Coordinator 

AVK INTERNATIONAL A/S, Galten
-På danskkurset har de for eksempel lært at indtaste data i nogle af vores systemer, så de er blevet mere selvhjulpne. I sidste ende optimerer vi kvaliteten af deres arbejde, fordi det bliver lettere for dem at spørge, og det bliver lettere for dem at forstå og læse de instrukser, vi har. Jo mere man forstår, jo bedre kan man også råbe vagt i gevær, hvis man ser en fejl.
Helen Arvé Christensen, Management Assistent & LEAN Consultant