Ordblindeundervisning

Vi kan teste de medarbejdere, der har vanskeligt ved at læse, stave og skrive for at afdække, om de er ordblinde.

Vores ordblindeundervisning er et tilbud til de medarbejdere – både etniske danskere og udlændinge – der er testet ordblinde, og som ønsker at lære metoder til at stave og læse.

Et kursus i ordblindeundervisning foregår på et lille hold.

Med kurset får den enkelte medarbejder

  • Sikkerhed i at klare sig som ordblind på arbejdet og i fritiden
  • Sikkerhed i at bruge it-værktøjer til at læse, stave og skrive

Vi arbejder sammen med jer

Da det er vigtigt for os at sikre, at I kommer i mål med jeres ønsker om opkvalificering, vil vi forud for kursusstart sammen afdække de specifikke mål for kurset, I måtte have. Derudover vil vi foretage både en midtvejs- og en slutevaluering og dermed sikre, at kurset forløber som ønsket for alle parter.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl

+45 5185 4306
erhverv@sprogcentermidt.dk