Opkvalificering 

af jeres medarbejdere online

Ønsker jeres højtspecialiserede medarbejdere danskundervisning,
der er effektiv, målrettet og fleksibel, tilbyder vi tre forskellige kurser
med onlineundervisning og blended undervisning, de kan vælge mellem

Vi tilbyder:

  • Onlineundervisning med digitalt face-to-face to aftener om ugen. Undervisningen foregår som digital holdundervisning og med meget par- og gruppearbejde.
  • Onlineundervisning med digitalt face-to-face en gang om ugen samt ugentlig digital selvstudie og digital feedback. Undervisningen foregår digitalt i små grupper, hvor der trænes mundtlighed, såsom udtale og samtalestruktur. Derudover er der individuelle opgaver, som løses og uploades i løbet af ugen. Læs mere her.
  • Blended undervisning, hvor der er fysisk undervisning en gang om ugen samt ugentlig digital selvstudie og digital feedback. Undervisningen foregår som fysisk holdundervisning, hvor der trænes mundtlighed, såsom udtale og samtalestruktur. Derudover er der individuelle opgaver, som løses og uploades i løbet af ugen. Læs mere her.

Fælles for de tre kurser er, at de tager udgangspunkt i vores digitale læringsplatform, Google Suite for Education. Hertil får jeres medarbejdere et personligt login, der giver adgang et væld af instruktionsvideoer, opgaver, tekster, links osv. Det er også herfra, at jeres medarbejdere kan kommunikere med deres underviser og med hinanden.

Undervisningen finansieres af bopælskommunen, hvis jeres medarbejdere har ret danskuddannelse.

Finansiering

Undervisningen er gratis.

I kan ansøge om løntabsgodtgørelse ved SVU.

Vi hjælper jeres virksomhed igennem hele processen, dvs. med afklaring af muligheder, økonomi, screening, tilrettelæggelse og afholdelse af undervisning samt evaluering.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl

+45 5185 4306
erhverv@sprogcentermidt.dk