Sprogcenter midt opkvalificerer

jeres medarbejdere online

FVU- og ordblindeundervisning online

Fleksibel og gratis opkvalificering af jeres medarbejdere

Sprogcenter Midt tilbyder onlineundervisning indenfor forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning, og vi giver hermed jeres virksomhed mulighed for at opkvalificere jeres medarbejdere på en fleksibel måde. Det kan være for de medarbejdere, der pga. Covid-19 er sendt hjem eller arbejder på nedsat tid. Det kan også være for de medarbejdere, der har skiftende arbejdstider eller transportudfordringer.

Undervisningen foregår digitalt. Det er derfor en forudsætning, at medarbejderne har iPad eller PC til rådighed og har internetforbindelse.

Undervisningen foregår på en platform, der på én gang er let og intuitivt at bruge for den enkelte medarbejder. Vores dygtige IT-vejleder giver forud for opstarten hver enkelt medarbejder en grundig og håndholdt introduktion til systemet.

UNDERVISNINGEN SKER I SAMARBEJDE MED jeres VIRKSOMHED

For at sikre at jeres medarbejdere får det ønskede udbytte af undervisningen, vil vi sammen med jer lave en behovsafdækning og forventningsafstemning, inden forløbet opstarter. Vi vil desuden gerne løbende indgå i dialog med jer om forløbet, således medarbejderne får den optimale opkvalificering.

Vi tilbyder følgende onlineundervisning:

Vi tilbyder også onlineundervisning i danskuddannelsen til de medarbejdere,
der ikke taler dansk eller som kun taler dansk i meget begrænset omfang.
Inden start

Inden undervisningens start skal jeres medarbejderes niveau og behov for kurset afdækkes.

Under Covid-19 sker afdækning gennem et virtuelt interview samt et digitalt spørgeskema, hvor små opgaver skal løses.

Finansiering

Undervisningen er gratis.

I kan ansøge om løntabsgodtgørelse ved SVU.
Hvis jeres medarbejdere er berettiget til SVU, udgør løntabsgodtgørelsen kr. 119 pr. time.

Vi hjælper jeres virksomhed igennem hele processen, dvs. med afklaring af muligheder, økonomi, screening, tilrettelæggelse og afholdelse af undervisning samt evaluering.