Integrationsprisen

Hvert år uddeler Sprogcenter Midt en Integrationspris til en person, en organisation eller en virksomhed, der har ydet en ekstraordinær indsats og gjort et betydningsfuldt arbejde for at understøtte integrationsprocessen i det danske samfund generelt og i lokalsamfundet.

I december 2018 modtog Combitherm A/S og DSV Integrationsprisen

I Silkeborg gik prisen til Combitherm A/S i Them. Denne virksomhed tager et stort ansvar for at integrere nye syriske borgere på arbejdspladsen og markerer sig i øvrigt med en stor rummelighed. Der er tid til at oplære nye medarbejdere og afklare spørgsmål, og der er mange sociale arrangementer, som bidrager til at inddrage de seks syriske ansatte på arbejdspladsen. I 2018 startede Combitherm A/S med danskundervisning på jobbet, delvist i arbejdstiden, også for at hjælpe integrationen og den daglige forståelse på vej.

I Horsens gik prisen til DSV’s afdeling på Egeskovvej 4 i Horsens. Hos DSV modtog 25 udenlandske medarbejdere i efteråret danskundervisning betalt af virksomheden. Dette er en unik mulighed – ikke kun bliver sammenholdet på arbejdspladsen og tilhørsforholdet til DSV styrket, men med danskundervisning på arbejdspladsen opfylder DSV også ét af medarbejdernes store ønsker, nemlig at lære dansk på en måde, så det balancerer i arbejdsliv og fritid. Medarbejderne får dermed en stor håndsrækning i forhold at skabe sig et godt liv i Danmark.

Claus Wessel modtog Integrationsprisen på vegne af DSV. 

Tidligere prismodtagere

Derfor fik de Sprogcenter Midts Integrationspris:

Reitan Distribution i Horsens for deres store indsats med at hjælpe højtuddannede unge udlændinge ind på det danske arbejdsmarked. Reitan har et klart formål med at tilbyde medarbejderne danskundervisning: De vil gerne rekruttere til ansvarsfulde opgaver indefra. Her er en af betingelserne, at man er god til dansk, og det tager virksomheden et medansvar for. Det unikke er, at Reitan virkelig prioriterer danskundervisningen.

Godstransportfirmaet Kloster A/S i Horsens har gjort en helt ekstraordinær indsats for at få deres 4 rumænske medarbejdere integreret i virksomheden og får derfor prisen. De tilbød medarbejderne et intensivt danskkursus i arbejdstiden og medarbejdernes store engagement har betydet, at de har lært dansk på rekordtid. Samtidig har Kloster ydet en stor indsats for at få de udenlandske medarbejdere til at falde godt til i jobbet og i dagligdagen i Danmark.

Læs artiklen om danskundervisningen hos Kloster

Daginstitution Langmark i Horsens for at have vist meget stor imødekommenhed i forbindelse med praktikforløb til vores kursister på Ungeuddannelsen. Langmark har stået for 7 korte praktikperioder og 4 længerevarende heraf et forløb, som har ført til, at den unge er blevet ansat som EGU-elev i køkkenet på Flintebakken. Vi har oplevet en positiv og professionel dialog med pædagoger, køkkenansatte og ledere, hver gang vi har samarbejdet om en praktikplads.

Tømrerfirmaet Allan Juul Aps fra Gedved får prisen, fordi de har ydet en ekstraordinær indsats for at hjælpe Taher fra Syrien ind på arbejdsmarkedet. Allan Juul har siddet med i undervisningen for at finde ud af, hvordan Taher lærte dansk. De har i fællesskab lavet en lille ordbog med fagudtryk, så Taher hurtigere kunne lære dem. Kort sagt har Allan Juul og ansatte ydet en enorm indsats for at hjælpe Taher ind på det danske arbejdsmarked.

Møllgaard VVS i Horsens for at have ydet en ekstra indsats ved at åbne dørene for unge kursister fra sprogcentret. Møllgaard VVS og indehaver Kim Rasmussen har været en meget seriøs og åben samarbejdspartner for disse unge mennesker og for sprogcentret.

Social- og Sundhedsskolen i Horsens, fordi de yder en fornem indsats, når det gælder vejledning, brobygning og uddannelse for tosprogede, og fordi de prioriterer at have et vedvarende fokus på målgruppen og konsekvent og proaktivt benytter alle supplerende pædagogiske støtteforanstaltninger og undervisningstilbud i dansk som andetsprog til at sikre, at så mange som muligt gennemfører deres uddannelse.

Learnmark i Horsens, fordi de yder en ekstraordinær indsats over for tosprogede, og fordi de på flere måder er en værdifuld samarbejdspartner for sprogcentret og en gevinst for de kursister, der ønsker en erhvervsrettet uddannelse. Learnmark har øje for vores kursisters ressourcer på det personlige, faglige og sproglige plan og også for eventuelle behov for støtte til forskellige fag.

Thomas Kjems Lyngvad, ingeniør ansat i Teknisk Forvaltning i Silkeborg Kommune, fordi han har påtaget sig et stort ansvar, når det gælder introduktion af højtuddannede borgere til det danske arbejdsmarked. Thomas er en ildsjæl med et stort socialt og fagligt engagement i integrationsarbejdet både i rollen som mentor og som praktikvært.

Saywan Fazil Amen, integrationsmedarbejder i Odder Kommune, fordi han igennem mange år har spillet en central og uvurderlig rolle i integrationen af flygtninge i Odder Kommune og i samarbejdet med Sprogcenter Midt, og fordi han med sin faglighed, sin positive og kreative tilgang og ikke mindst sit gode humør og sin humor er en stor gevinst for integrationen i Odder Kommune.

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, fordi det med sine professionelle og helhedsorienterede indsats over for deres udenlandske medarbejdere er retningsvisende for andre virksomheder. Hospitalet skræddersyer sproglige introduktionsforløb til den enkelte nye udenlandske medarbejder, afser arbejdstid til danskundervisning i introduktionsperioden og tilbyder supplerende individuelt tilrettelagt sprogstøtte, tydeliggør forventninger til sprogkrav og arbejdsindsats i forbindelse med at lære dansk og tilbyder både faglige og sociale mentorer til nye, udenlandske medarbejdere.

McDonald’s i Horsens og Skanderborg, fordi de tilbyder et stort antal unge første- og andengenerationsindvandrere det første lønnede job og gør et stort stykke integrationsarbejde, og fordi de betragter mangfoldigheden som en intern ressource og et middel til at få alle til at føle sig velkomne.

Pressalit Group A/S i Ry, for deres åbenhed over for andre kulturer end den danske, fordi integrationsopgaven er bragt helt ind i virksomhedens daglige virke, og fordi det også ligger Pressalit på sinde at fastholde og opkvalificere tosprogede medarbejdere med en skrøbelig tilknytning til arbejdsmarkedet

Steen Konradsen, direktør i Silkeborg, fordi han som engageret erhvervsmand har bidraget til dels at sætte integration på den lokale dagsorden og til dels at skabe kontakter mellem nydanskere og lokale virksomheder, og fordi hans effektive og handlingsorienterede indsats har medvirket til nye brugbare samarbejdsflader for sprogcentret.

Dansk Retur System A/S i Løsning, fordi de på fornem vis udnytter deres potentiale som trinbræt til arbejdsmarkedet for nydanskere, der ikke har så meget erfaring med at arbejde i Danmark, fordi de er åbne for at tage kulturelt betingede hensyn ved arbejdets tilrettelæggelse, og fordi de stiller krav om, at tosprogede medarbejdere gør sig umage med at tale og forstå dansk – ikke at de allerede kan det.

Karl Erik Jørgensen, projektleder og frivilligkoordinator i Ry, fordi han er en ildsjæl, der bruger både tid, kræfter og hjerteblod på at få det store netværk af frivillige til at fungere. Prisen er en anerkendelse af Karl Eriks store indsats og ægte engagement i forhold til integrationen lokalt i Ry.

Vagn Ry Nielsen, borgmester i Horsens, for gennem flere år at have været en varm forkæmper for en positiv og imødekommende holdning til flygtninge og indvandrere. En holdning, hvor der ikke har været tvivl om, at der er både pligter og rettigheder forbundet med at være med i det danske samfund, og at der er forventninger til hver eneste ny borger. Vagn Ry er en travl mand, men han har aldrig haft for travlt til at komme på sprogcentret og tale med kursisterne, fx om dansk politik og demokrati.

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Horsens, fordi gruppen er meget aktive og udadvendte i forhold til opsøgende arbejde blandt såvel byens flygtninge og indvandrere som andre relevante samarbejdspartnere, og de er gode til hele tiden at gribe chancen for nye aktiviteter. Alle disse aktiviteter foregår i tæt samarbejde med flygtninge og indvandrere i Horsens Kommune.

Lars Mose, fællestillidsrepræsentant Danish Crown i Horsens, fordi han har ydet en indsats for flygtninge og indvandrere langt ud over, hvad man kan forvente, og fordi hans engagement bygger på visionen om et samfund, hvor alle borgere – uanset hudfarve og etnisk baggrund – har lige muligheder for at få del i og bidrage til samfundets vækst og velfærd. Et samfund, hvor der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og hvor flygtninge og indvandrere ses som en ressource.