FVU-start

FVU-start er et kursus til de udenlandske medarbejdere, der ønsker at blive bedre og mere sikker til at tale, læse, stave og skrive dansk.

Med et FVU-kursus oprustes den enkelte medarbejder til at klare de sproglige udfordringer og krav, han/hun måtte støde på både på arbejdspladsen og i fritiden.

Med kurset får den enkelte medarbejder

  • Et større kendskab til det danske sprog
  • En bedre og mere sikker udtale
  • En større sikkerhed i at samtale på dansk
  • God øvelse i at læse og skrive på et basalt niveau

Et bestået kursus i FVU-start giver adgang til et kursus i FVU-læsning.

Vi arbejder sammen med jer

For at målrette tilbuddet til jeres arbejdsplads, vil vores undervisere – med input fra jer – tage afsæt i selve branchen og det specifikke fagsprog og ordforråd, der anvendes her.

Da det er vigtigt for os at sikre, I kommer i mål med jeres ønsker om opkvalificering, vil vi forud for kursusstart sammen afdække de specifikke mål for kurset, I måtte have. Derudover vil vi foretage både en midtvejs- og en slutevaluering og dermed sikre, at kurset forløber som ønsket for alle parter.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl
 karina.s@sprogcentermidt.dk
Tlf. 5185 4306