Matematik, engelsk og digital

Styrk medarbejdernes kompetencer i regning og matematik, engelsk eller IT.

FVU-matematik

Med FVU matematik opnår medarbejderne øget selvtillid og større forståelse af:

  • Hverdagsregning, hovedregning og problemregning, fx til brug ved dosering, opskrifter, budgetter, løn og indkøb.
  • Sproget omkring matematik, fx mængde, mål, rum, geometri og tid.

Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes job og individuelle behov.

Medarbejderne skal screenes inden forløbet for at afdække behov og niveau.

Undervisningen tilrettelægges med 40-80 lektioner pr. trin.

FVU-engelsk

Med FVU-engelsk opnår jeres medarbejdere øget selvtillid og større forståelse af:

  • Mundtlige færdigheder til eksempelvis at indgå i telefonsamtaler, smalltalk og samtaler med kunder.
  • Skriftlige kompetencer til at læse og skrive e-mails, sikkerhedsanvisninger, instruktioner og lignende.

Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes job og individuelle behov.

Medarbejderne screenes inden forløbet for at afdække behov og niveau.

Undervisningen tilrettelægges med 30-40 lektioner pr. trin.

FVU-digital

Med FVU-digital opnår medarbejderne øget selvtillid og større forståelse af:

  • Anvendelse af relevante digitale værktøjer og diverse apps til digital selvbetjening
  • Digital kommunikation ved hjælp af e-mail, intranet, kalenderdeling og brug af online mødeplatforme
  • Informationssøgning og sikkerhed på internettet
  • Organisering af data såsom dokumenter, fotos, budgetter osv.

Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes job og individuelle behov.

Medarbejderne screenes inden forløbet for at afdække behov og niveau.

Undervisningen tilrettelægges med 30-40 lektioner pr. trin.

Finansiering

Undervisningen kan afholdes på virksomheden eller på en af vores afdelinger i Horsens, Herning eller Skanderborg.

Undervisningen er gratis for virksomheden, og der kan ansøges om løntabsgodtgørelse ved SVU samt kompetencefonde.

Vi hjælper jeres virksomhed med afklaring af muligheder, økonomi, screening, tilrettelæggelse og afholdelse af undervisning samt evaluering.

Hold oprettes ved minimum 12 deltagere på et virksomhedsforlagt hold. Ved færre deltagere kan virksomheden betale for de tomme pladser.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl

+45 5185 4306
erhverv@sprogcentermidt.dk

Hvad er FVU?

FVU er et gratis kursustilbud til jeres virksomhed, som ønsker at styrke medarbejdernes kompetencer. Kurserne finansieres af Undervisningsministeriet.

Kurserne starter fra et basisniveau og slutter ved et niveau, der ca. svarer til 9. klasses afgangseksamen.

For at kunne deltage i FVU, skal medarbejderne kunne tale og forstå noget dansk.

Inden forløbets start afdækker vi gennem en screening medarbejdernes niveau og om de dansksprogligt er i målgruppe for tilbuddet.

Vi arbejder sammen med jer

Med afsæt i netop jeres virksomheds behov, skræddersyer og tilrettelægger vi undervisningen.

Vi indleder altid et samarbejde med en forventningsafstemning, så vi er sikre på, at undervisningen passer til jeres arbejdsplads og de ønsker, I har for kompetenceudvikling.

Under forløbet tilpasser vi løbende, hvis I har forslag eller ændringer til tilrettelæggelsen og indholdet i undervisningen.

Efter forløbet evaluerer vi sammen medarbejdernes udbytte og overførsel af det lærte til arbejdspladsen, så jeres virksomhed oplever optimal værdi af forløbet.