Vil du vide mere?

Karina Sindahl 5185 4306 

Lisa Jo Enevoldsen 2984 5902 


FVU-engelsk

Opkvalificering af jeres medarbejderes kompetencer 
i mundtligt og skriftligt engelsk

Undervisning i FVU-engelsk styrker jeres medarbejderes kommunikative færdigheder i engelsk og giver mod på læring.

Undervisningen tager udgangspunkt i jeres medarbejderes jobrelaterede og individuelle behov. Undervisningen har som mål, at jeres medarbejdere øger deres kompetencer i forhold til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til job og dagligdag.

Jeres medarbejdere skal inden undervisningsstart screenes med henblik på at afdække deres individuelle behov og niveau.

Der undervises på fire trin. Trin 1 er basis niveau, mens trin 4 er udvidet niveau.

Undervisningen tilrettelægges med 30-40 lektioner pr. trin.

Undervisningen kan afholdes på virksomheden, hvis der er passende undervisningsfaciliteter til rådighed. Undervisningen kan også afholdes på en af vores afdelinger i Horsens, Silkeborg og Skanderborg.

Finansiering

Undervisningen er gratis.

Der skal være minimum 12 deltagere på et virksomhedsforlagt hold. Ved færre deltagere betaler virksomheden for de tomme pladser.

Der kan ansøges om løntabsgodtgørelse ved SVU samt kompetencefonde.

Vi hjælper din virksomhed igennem hele processen, dvs. med afklaring af muligheder, økonomi, screening, tilrettelæggelse og afholdelse af undervisning samt evaluering.