fvu-engelsk

FVU-engelsk er et kursus til de medarbejdere – både etniske danskere og udlændinge – der ønsker at blive bedre og mere sikker til at tale, læse og skrive på engelsk.

Med et kursus i FVU-engelsk oprustes den enkelte medarbejder til at klare de engelsksproglige udfordringer og krav, han/hun måtte støde på både på arbejdspladsen og i fritiden.

Et kursus i FVU-engelsk tilbydes på 4 niveauer, trin 1-4.

Med kurset får den enkelte medarbejder

  • En bedre forståelse af det talte og skrevne engelsk
  • En større sikkerhed i at tale mere engelsk
  • Sikkerhed i at skrive sætninger på engelsk

Vi arbejder sammen med jer

Vi tilrettelægger sammen med jer undervisningen, så den tager udgangspunkt i jeres medarbejderes jobrelaterede og individuelle behov. Undervisningen har som mål, at jeres medarbejdere øger deres kompetencer i forhold til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til job og dagligdag.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl
 karina.s@sprogcentermidt.dk
Tlf. 5185 4306