fvu-digital

FVU-digital er et kursus til de medarbejdere – både etniske danskere og udlændinge – der ønsker at blive bedre og mere rustet til de digitale krav, der knytter sig til de daglige opgaver både på arbejdspladsen og i fritiden.

Et kursus i FVU-digital tilbydes på 3 niveauer, trin 1-3: Introduktion, Basis og Anvendt IT.

Med kurset får den enkelte medarbejder

  • Sikkerhed i at bruge PC, tablet og andre it-værktøjer
  • Sikkerhed og begyndende rutine i at løse arbejdsopgaver ved hjælp af it

Vi arbejder sammen med jer

Med afsæt i netop jeres virksomheds digitale krav og behov, vil vi i fællesskab opstille helt specifikke mål for undervisningen og derigennem målrette undervisningen, så jeres medarbejdere styrkes i brugen af it-værktøjer.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl
 karina.s@sprogcentermidt.dk
Tlf. 5185 4306