Vil du vide mere?

Karina Sindahl 5185 4306 

Lisa Jo Enevoldsen 2984 5902 


FVU-digital

Opkvalificering af jeres medarbejderes digitale kompetencer

Undervisningen i FVU-digital styrker jeres medarbejderes digitale færdigheder gennem udvikling af rutine og sikker brug af basale digitale hjælpemidler og værktøjer.

Undervisningen tager udgangspunkt i de digitale løsninger, som benyttes i jeres medarbejderes jobfunktioner til kommunikation og håndtering af data. Undervisningen har som mål at give jeres medarbejdere mod på at tilegne sig nye digitale færdigheder. Øvrige mål omkring udviklingen af jeres medarbejderes digitale færdigheder fastsættes i samarbejde mellem virksomheden og Sprogcenter Midt.

Jeres medarbejdere skal inden undervisningsstart screenes med henblik på at afdække deres individuelle behov og niveau.

Der undervises på tre trin. Trin 1 er basis niveau, mens trin 3 er udvidet niveau.

Undervisningen tilrettelægges med 30-40 lektioner pr. trin.

Undervisningen kan afholdes på virksomheden, hvis der er passende undervisningsfaciliteter til rådighed. Undervisningen kan også afholdes på en af vores afdelinger i Horsens, Silkeborg og Skanderborg.

Finansiering

Undervisningen er gratis.

Der skal være minimum 12 deltagere på et virksomhedsforlagt hold. Ved færre deltagere betaler virksomheden for de tomme pladser.

Der kan ansøges om løntabsgodtgørelse ved SVU samt kompetencefonde.

Vi hjælper din virksomhed igennem hele processen, dvs. med afklaring af muligheder, økonomi, screening, tilrettelæggelse og afholdelse af undervisning samt evaluering.