Finansiering

Vi hjælper jer med at finde finansiering til kursusafgiften og til løntabsgodtgørelse.

FVU-kurser og ordblindekurser er alle statsfinansierede og dermed gratis for virksomheden. Hvert trin består af 40-80 lektioner.

Danskuddannelsen kan evt. finansieres af den enkeltes medarbejders kommune, hvis han/hun stadig har ret til det. Dette undersøger vi før opstart. Danskuddannelse er bygget op af 5-6 moduler, og hvert modul består af ca. 80 lektioner. Det er afgørende, at kursisten er vedholdende og aktiv i undervisningen, da kommunen kun finansierer undervisningen, når medarbejderne består de indlagte test, der er for hvert modul.

Håndholdte forløb aftales ud fra jeres virksomheds behov. Prisen afhænger af timeantallet.

Løntabsgodtgørelse

Er undervisningen tilrettelagt som FVU eller Danskuddannelse og foregår i arbejdstiden, hjælper vi jer med at søge løntabsgodtgørelse (SVU). Der kan evt. søge løntabsgodtgørelse til at dække hele lønnen, hvis I har en kompetencefond.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl

+45 5185 4306
erhverv@sprogcentermidt.dk