Sprogcenter Midt Erhverv

Er du arbejdsgiver og ønsker du at vide mere om, hvordan du kan opkvalificere og uddanne dine medarbejdere, så står vores virksomhedskonsulent i Sprogcenter Midt Erhverv klar til at hjælpe dig.

Hos Sprogcenter Midt Erhverv kan du

  • få overblik over dine medarbejderes niveau og behov
  • få et skræddersyet kursustilbud, som passer til din virksomhed og dine medarbejdere.
  • få hjælp og vejledning omkring finansiering af kurser, løntabsgodtgørelse og udnyttelse af eventuelle kompetencefonde.

Vi tilbyder

  • Holdundervisning – på jeres virksomhed eller på en af vores 3 skoler
  • Håndholdt forløb – eneundervisning, sprogmentor og sprogkonsulentydelser
  • Online-undervisning – oplagt for medarbejdere, der har svært ved at møde til holdundervisning

Kontakt vores virksomhedskonsulent

Book vores virksomhedskonsulent til et uforpligtende møde, hvor I kan høre mere om muligheder og finansiering. Beslutter I for at gå videre med et opkvalificeringsprojekt, er vores virksomhedskonsulent med på sidelinjen i hele projektet.

Vi tilbyder professionelle undervisere, der tilpasser undervisningen til netop jeres medarbejdere. Underviserne har stor erfaring med at inddrage fagsprog, virksomhedskultur og processer fra jeres arbejdsdag i undervisningen.

Har I brug for hjælp til kommunikation mellem medarbejdere med forskellige sproglige baggrunde, så tilbyder vi også dygtige sprogkonsulenter. En sprogkonsulent kan hjælpe jer med den rette kommunikation såvel som med at forenkle arbejdsprocesser, så forskellige kulturelle og arbejdsmæssige baggrunde kommer til at spille en mindre rolle.

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl

+45 5185 4306
erhverv@sprogcentermidt.dk