Erhvervsafdelingen 

I Sprogcenter Midts erhvervsafdeling hjælper vi jer med at afklare de forskellige muligheder, I har for at opkvalificere jeres medarbejdere. Vi afdækker medarbejdernes niveau og behov og sammenholder det med de ønsker, I selv har. På denne måde kan vi skræddersy et tilbud, der er tilpasset jeres arbejdsdag – og tager højde for eventuelle travle perioder.

Vi tilbyder

  • Holdundervisning – på jeres virksomhed eller på en af vores 3 skoler
  • Håndholdte forløb – eneundervisning, sprogmentor og sprogkonsulentydelser
  • Fjernundervisning – oplagt for medarbejdere, der har skiftende arbejdstider og derfor har svært ved at møde til holdundervisning

Sådan gør vi

Vores  virksomhedskonsulenter  kommer gerne til et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan undersøge muligheder og finansiering. Og vi er med jer i hele projektet, lige fra beslutningen om at gå i gang til sidste evaluering efter et forløb.

Når I er klar til at gå i gang med undervisning, står vi parate med en række veluddannede  undervisere.  De har stor erfaring med at undervise på virksomhedsforlagte hold og med at inddrage det fagsprog, den virksomhedskultur og de procedurer, der præger jeres arbejdsdag.

Derudover har vi i erhvervsafdelingen tilknyttet dygtige  konsulenter  og  mentorer.  De har stor sproglig indsigt og erfaring med kommunikation mellem medarbejdere med forskellige sproglig baggrund. De er klar til at hjælpe jeres virksomhed med de sproglige, kulturelle og arbejdsmæssige udfordringer, I måtte stå overfor.