Danskuddannelse for

udenlandske medarbejdere

Danskuddannelse  er et kursus for de udlændinge, der endnu ikke behersker dansk og derfor er sprogligt udfordret på arbejdspladsen. Vores danskundervisning er skræddersyet til den enkelte branche og tager således udgangspunkt i det specifikke sprog og ordforråd, der benyttes her.

Temaer for den brancherettede undervisning

Vi udvikler løbende vores brancherettede undervisning, så den kombineres bedst muligt med de basale sproglige behov, som jeres medarbejdere har. Vi har fokus på både tale, lytning, læsning og skrivning, og vi underviser i sprog, som kan anvendes direkte på arbejdspladsen. Vi underviser også i arbejdspladskultur, så jeres medarbejdere bliver opmærksomme på de forventninger, der er til kommunikation på arbejdspladsen.

Mål

Målet med undervisningen er, at deltagerne bliver bedre til at:

 • tale og forstå det dansk, der er brug for til daglig på jobbet
 • forstå virksomheden og den rolle, de selv har
 • forstå de krav, der stilles på en moderne, dansk arbejdsplads
 • være med i fællesskabet med kollegerne på arbejdspladsen

Indhold

Undervisningen tilrettelægges typisk , så den indeholder:

 • forståelse af mundtlige og skriftlige instruktioner
 • simpel kommunikation med kunder
 • sikkerhedsforhold
 • kvalitetssikring og –styring
 • arbejdspladskultur, dvs. skrevne og uskrevne regler
 • faglige forhold
 • rettigheder og pligter

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl
 karina.s@sprogcentermidt.dk
Tlf. 5185 4306