Danskundervisning for

internationale medarbejdere

DANSKUNDERVISNING FOR INTERNATIONALE MEDARBEJDERE

At kunne tale og forstå dansk har stor betydning for jeres internationale medarbejderes trivsel i Danmark og for at de kan indgå i fællesskabet med deres danske kolleger – også selvom arbejdssproget er engelsk. Derfor er danskundervisning et vigtigt element i fastholdelse af jeres internationale medarbejdere.

Jeres internationale medarbejdere har mulighed for at lære dansk GRATIS, når de er nytilkomne i Danmark. De har ret til at få danskundervisningen betalt af deres kommune i de første 3,5 til 5 år, de er i Danmark.

Danskundervisningen følger lovgivningen omkring danskuddannelse, og er skræddersyet til internationale arbejdstagere, som endnu ikke behersker dansk og derfor er sprogligt udfordret på arbejdspladsen. Foregår undervisningen på arbejdspladsen, tilrettelægger vi undervisningen, så den tager udgangspunkt i den specifikke branche og det ordforråd, der benyttes her.

TEMAER FOR DEN BRANCHERETTEDE UNDERVISNING

Vi udvikler løbende vores brancherettede undervisning, så den kombineres bedst muligt med de basale sproglige behov, som jeres medarbejdere har. Vi har fokus på både tale, lytning, læsning og skrivning, og vi underviser i sprog, som kan anvendes direkte på arbejdspladsen. Vi underviser også i arbejdspladskultur, så jeres medarbejdere bliver opmærksomme på de forventninger, der er til kommunikation på arbejdspladsen.

MÅL

Målet med undervisningen er, at deltagerne bliver bedre til at:

 • tale og forstå det dansk, der er brug for til daglig på jobbet
 • forstå virksomheden og den rolle, de selv har
 • forstå de krav, der stilles på en moderne, dansk arbejdsplads
 • være med i fællesskabet med kollegerne på arbejdspladsen

INDHOLD

Undervisningen tilrettelægges typisk , så den indeholder:

 • forståelse af mundtlige og skriftlige instruktioner
 • simpel kommunikation med kunder
 • sikkerhedsforhold
 • kvalitetssikring og –styring
 • arbejdspladskultur, dvs. skrevne og uskrevne regler
 • faglige forhold
 • rettigheder og pligter

Vil du vide mere?

Kontakt Karina Sindahl
 karina.s@sprogcentermidt.dk
Tlf. 5185 4306