Vi er Danmarks erhvervs-

rettede sprogcenter

Hos os er sproget ikke målet, men midlet til at opnå uddannelse og arbejde. Og hos os løfter sprog til fag, og fag til sprog.

Vi tilbyder virksomhedsrettet danskundervisning, der sikrer, at jeres udenlandske medarbejdere kan tale, læse og skrive dansk på et niveau, der er passer til virksomhedens behov og medarbejderens jobfunktion.

Vi har tilfredse kunder

Kundernes tilfredshed er vigtig for os. Derfor laver vi hvert år en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som vi har leveret undervisning til. Sådan svarede virksomhederne i marts 2018:

 • 78% oplevede processen med at planlægge kurset som meget god
 • 89% oplevede at sprogcentret i høj grad har imødekommet virksomhedens behov i samarbejdet
 • 89% oplevede at sprogcentret i høj grad har været fleksible i tilrettelæggelsen
 • 88% mener, det har gavnet virksomheden at have medarbejder på kursus
 • Alle virksomheder svarer klart ja til at ville samarbejde med sprogcentret igen

Læs hele besvarelsen her.

Vi tilbyder skræddersyet danskundervisning

Vi tilbyder skræddersyet og fleksibel undervisning på sprogcentret eller på virksomheden, både som hold- og eneundervisning.

Fakta om dansk på jobbet
 • Danskundervisningen tilrettelægges efter virksomhedens og medarbejderens behov
 • Undervisningen kan foregå på en af vores skoler eller på virksomheden
 • Vi underviser om dagen, om aftenen eller om lørdagen
 • Undervisningen kan være gratis
 • Virksomheden kan søge løntabsgodtgørelse (SVU)
 • Vi afdækker jeres behov, screener medarbejderne og sætter de rigtige hold sammen
Vil du vide mere?
Kontakt vores virksomhedskonsulenter
Lisa Enevoldsen
2984 5902
Karina Sindahl
5185 4306
Læs mere om skræddersyet dansk og hvordan vi har erhvervsrettet undervisningen:

Se mulighederne for at få løftet dine udenlandske medarbejderes danskkundskaber her: