Brancherettet undervisning

Vores danskundervisning er skræddersyet til den enkelte branche og tager således udgangspunkt i det specifikke sprog og ordforråd, der benyttes her.

Temaer for den brancherettede undervisning

Vi udvikler løbende vores brancherettede undervisning med udgangspunkt i de sproglige krav inden for specifikke fagområder. Det sker i samarbejde med kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Vi har med success gennemført undervisning indenfor disse brancher:

 • Butik/detail
 • Slagteri
 • Rengøring
 • Pleje/omsorg
 • Kantine/køkken
 • Hotel/restauration
Målet med undervisningen

Det er målet med undervisningen, at deltagerne bliver bedre til at:

 • Tale og forstå det dansk, der er brug for til daglig på jobbet
 • Forstå virksomheden og den rolle, de selv har
 • Forstå de krav, der stilles på en moderne, dansk arbejdsplads
 • Være med i fællesskabet med kollegerne på arbejdspladsen
Undervisningen indeholder

Undervisningen vil typisk tilrettelægges, så den indeholder:

 • Forståelse af mundtlige og skriftlige instruktioner
 • Simpel kommunikation med kunder
 • Sikkerhedsforhold
 • Kvalitetssikring og –styring
 • Faglige forhold
 • Rettigheder og pligter
Vil du vide mere?
Kontakt vores virksomhedskonsulenter
Lisa Enevoldsen
2984 5902
Karina Sindahl
5185 4306