Sådan lærer du bedst dansk

Forstå dine læringsmål – og brug dem

Læring er et nøgleord på Sprogcenter Midt. Det betyder, at vi hele tiden vurderer, hvad du skal lære, hvor langt du er, og hvordan du skal arbejde videre. Vi gør os umage med at formidle læringsmålene til dig, og du skal gøre dig umage med at forstå dem og bruge dem. Hvis du er i tvivl om noget, skal du altid spørge.

Brug studiecentret aktivt

En del af vores undervisning foregår i et studiecenter, hvor du i højere grad selv skal vide, hvad du har brug for at arbejde med. Der er lærere til rådighed, men det er vigtigt, at du selv er aktiv og hele tiden vurderer, hvad du har mest brug for at træne. Studiecentret kan kun bruges af dagkursister.

Mød op til alle timer

Der er mødepligt til både undervisning og studiecenter. Hvis du har fravær, er vi forpligtet til at notere det og sende informationen til den kommune, der betaler for din undervisning.

Lav dit hjemmearbejde og mød altid velforberedt

Vi forventer, at du laver hjemmearbejde og arbejder med at lære dansk uden for skolen. I skolen lærer du, og uden for skolen træner du. Hvis du har fravær i undervisningen, for eksempel hvis du er syg, skal du kigge på undervisningsplanen på internettet, eller ringe til en kammerat, så du kan lave dit hjemmearbejde alligevel.