Nyhedsoverblik

Translokation 2016

167 kursister sagde farvel til Sprogcenter Midt

Afgangskursisterne fik ved translokationerne i Horsens, Silkeborg og Skanderborg overrakt eksamensbeviser og der blev uddelt Sprogcenterpriser til kursister, der har markeret sig ekstra positivt.

Translokationen er altid en festlig begivenhed, som bærer præg af, at vi er en international skole, hvor kursisterne har en mangfoldig baggrund.

I Horsens dimitterede 92 kursister, i Silkeborg 52 og i Skanderborg afsluttede 23 deres Danskuddannelse,

Sproget er nøglen

Dagens festtaler i Horsens var folketingsmedlem og fhv. minister Henrik Dam Kristensen, som bl.a. opfordrede kursister til at møde danskerne i deres fritid – nemlig i foreningerne:

-Sproget er ganske enkelt nøglen til at blive en del af det danske samfund og et vigtigt

skridt til at forstå Danmark og lære andre danskere at kende. En anden vigtig nøgle til at blive en del af det danske samfund er foreningslivet. Det er nemlig et af de steder, hvor de danske værdier om frihed, ligestilling og demokrati bliver praktiseret – og så er foreningslivet ganske enkelt et rigtig godt sted at komme tættere på danskerne, sagde Henrik Dam Kristensen og tilføjede:

Line Thingholm, souchef og Henrik Dam Kristensen

-Men I må ikke smide jeres historik og kultur fra jer. Det er vigtigt, at I bevarer jer selv samtidig med, at I bliver en del af det danske samfund. Forskellighed er en styrke.

I Skanderborg holdt borgmester Jørgen Gaarde festtalen.

Tre sprogcenterpriser

Sprogcenterpriserne gik til:

Jakar Khoen Mhla fik en pris for at gå foran og altid være forberedt og engageret i det, der sker på Ungeuddannelsen. Han er omsorgsfuld over for de andre og yder en vedholdende indsats for at blive borger i

Modtagere af sprogcenterprisen: Thi Lan Doan, Mezkina Hassan og Jakar Khoen Mnla

Danmark. Desuden tog han selv kontakt til VUC og sikrede, at han selv og seks klassekammerater bliver tilbudt et seks måneders forløb, så de kan afslutte deres 9. klasse til sommer.

Mezkina Hassan modtog sin pris for at være målrettet og ambitiøs med sit skolearbejde, ikke mindst via fordybelse i studiecentret. Hun har også sat et stort og positivt præg på sit hold både fagligt og socialt, og vil nu forfølge sin drøm om at blive pædagog.

Thi Lan Doan fik sin pris for sin store indsats i hele skoleforløbet. Ikke blot er hun en god kammerat, der næsten har været en søster for enkelte andre kursister, men trods en travl hverdag med mand, tre børn, hus og have og flere job, møder hun altid velforberedt op. Lan har masser af humør og står gerne tidligt op for at lave vietnamesisk mad til de fælles arrangementer.


dec, 2016