Nyhedsoverblik

Studiecenter og praktik

Studiecenter hjælper kursister ind på arbejdsmarkedet

Fagsprog og fordybelse i den enkeltes sproglige hverdag. Sådan lyder dagsordenen i det nye branchepakke-studiecenter, som fire dage om ugen samler op mod 30 kursister på Sprogcenter Midt i Horsens.

-Alle kursisterne her er i gang med et branchepakke-forløb, hvor de skal prøve sig selv af i forskellige brancher. Målet for dem alle er at få et job, så vi har både grundlæggende danskundervisning og målrettet undervisning i fagdansk, forklarer underviser Sigrid Hasling.

Grundideen er, at praktikforløbet og undervisningen på sprogcentret spiller tæt sammen. Kursisterne kan i deres praktikforløb finde anvendelse for sproget og få inspiration til det videre arbejde på sprogcentret, mens sprogcentret kan give sproglig støtte til praktikken.

Kursisterne ligger i forvejen på forskellige niveauer af danskkundskaber. Samtidig er det fagsprog, de skal lære at bruge, meget forskelligt.

-Der kan være stor forskel på det sprog og de udtryk, du bruger i en butik, og det sprog, du bruger, når du arbejder med rengøring. Der vil dog også være et sprogligt behov, som går igen, når man står på en arbejdsplads – uanset branche, siger Sigrid Hasling.

Sprogcenter Midt har selv udviklet det undervisningsmateriale, som kursisterne anvender, og som bl.a. rummer dialogøvelser målrettet hver enkelt af de brancher, der er en del af branchepakkerne. Det betyder, at undervisningen tager afsæt i den hverdag, kursisterne oplever – eller kommer til at opleve – på deres praktiksteder.

For kursisterne er de nye branchepakker positive, fordi de via praktikforløb helt automatisk kommer tættere på det danske arbejdsmarked. Den fælles drøm er da også, at sprogundervisningen og praktikken i fællesskab kan bane vej for et fast arbejde.

To af kursisterne er i øjeblikket i praktik hos Bilka, og det nyder de begge. Sabah Mustafa møder således i Bilkas kantine tre dage om ugen.

-Det er en fordel, at jeg får ord med her fra sprogskolen, og det er også godt, at jeg kommer ud og bruger det. Jeg har allerede lært nogle udtryk, så jeg tør åbne munden og ikke bare lytte til de andre, siger hun, der glæder sig til hver eneste arbejdsdag.

-Der er masser af smil og venlige mennesker omkring mig. Det er jeg rigtig glad for, siger hun.

Også Ala Adin Meshi trives med sin nye hverdag i supermarkedet, hvor han er tilknyttet tøj og sko-afdelingen.

-Jeg var skohandler i Syrien, så det er ikke helt nyt for mig. Arbejdet er ikke et problem, selvom sproget stadig kan være det nogle gange. Men jeg lærer hele tiden nye ord, både her i klassen og på arbejdet, og det er en god måde at lære dansk på, siger han.

Branchepakker er kommet for at blive og undervisningen i branchepakke-studiecenteret fortsætter i Horsens efter sommerferien.

-På den måde tilgodeser vi de sprogbehov kursisterne oplever, når de kommer i praktik, siger afdelingsleder Margot Skyum. Også i Silkeborg og Skanderborg kommuner gør man brug af branchepakker som et beskæftigelsesfremmende tiltag.


jun, 2016