Nyhedsoverblik

Sprogcenter Midt har vundet udbud

Det lovpligtige udbud af danskuddannelsesopgaven er afsluttet, og Sprogcenter Midt har nu tegnet driftsaftaler med Horsens, Skanderborg, Odder og Hedensted kommuner om den kommende fireårige kontraktperiode.

De fire kommuner gik for halvanden års tid siden sammen om udbudsopgaven og efter en lang, men velgennemført udbudsproces er rammeaftalerne nu på plads. Sprogcenter Midt har også en driftsaftale med Silkeborg Kommune, som dog ikke var omfattet af det pågældende udbud.

Udbuddet af danskuddannelsesopgaven har naturligt nok haft meget stor opmærksomhed både internt i organisationen og i skolens bestyrelse i hele 2018, fortæller bestyrelsesformand Torben Busk og centerchef Mette Hedegaard Jørgensen. Der er blevet arbejdet med stor omhu for præcist at beskrive den kvalitet, som Sprogcenter Midt leverer, ligesom der er gennemført nye pædagogiske tiltag, opstillet økonomiske beregninger, osv.
Både bestyrelsesrepræsentanter og medarbejdere på alle niveauer har på den måde bidraget til, at Sprogcenter Midt har kunne nå frem til det bedst mulige tilbud til kommunerne. Vi glæder os meget til at kunne fortsætte det gode samarbejde med de nuværende kommuner og ser frem til det nye samarbejde med Hedensted Kommune.

Et Sprogcenter med 25 år på bagen
De sidste 25 år har Sprogcentret undervist udenlandske arbejdstagere, udenlandske studerende, flygtninge og familiesammenførte i dansk som andetsprog. I 2018 underviste Sprogcentret ca. 2.100 kursister. Sprogcentret har hovedkontor i Horsens med afdelinger i Skanderborg og Silkeborg, og har i alt ca. 70 ansatte.

Vores pædagogiske fundament er den læringsmålsstyrede sprogundervisning, hvor vi arbejder med en tilgang og et undervisningsindhold, som sikrer en meget tæt sammenhæng mellem sproglæring, beskæftigelse og medborgerskab.
Det er utrolig vigtigt, at vores udenlandske borgerne så hurtigt som muligt bliver dygtige til at tale og forstå dansk, og at de samtidig oparbejder den nødvendige forståelse for den danske kultur.
Det er på den måde, at de får en positiv oplevelse og kvalitet i hverdagen, samtidig med at de bliver i stand til at yde en optimal indsats på danske arbejdspladser, der netop har behov for udenlandske arbejdskraft.

Horsens den 16. maj 2019


Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Torben Busk, tlf. 2815 1782

Centerleder Mette Hedegaard Jørgensen tlf. 2971 7061      

 


maj, 2019

Tags: , , , , , ,