Projekt “SOSU fag og sprog” gør deltagerne klar til uddannelse og arbejde i sundhedssektoren

Det akutte behov for flere medarbejdere i sundhedssektoren har fået Horsens og Hedensted kommuner til i fællesskab at etablere et projekt kaldet ”SOSU fag og sprog”. De har ansat en gruppe udenlandske kvinder i et særligt forløb med SOSU-faglig undervisning og danskundervisning i tæt kombination med praktik på plejecentrene i kommunerne. Her deltager i alt 24 kvinder, som tilsammen danner et hold af 15-16 forskellige nationaliteter. De har en aldersspredning fra 24-53 år og kommer med vidt forskellige forudsætninger. Det, der dog i den grad samler dem, er deres interesse for omsorgsfaget, lysten og viljen til at lære og til at skulle yde en indsats for ældre eller udsatte borgere. 

Mens SOSU-skolen i Horsens står for den faglige undervisning, er Sprogcenter Midt ansvarlig for den dansksproglige opkvalificering. Skoledagen er organiseret sådan, at den modsvarer det at gå på arbejde. Klasselokalet er arbejdspladsen og er indrettet med garderobe og en personaletavle, hvor der hænger fotos af alle ”medarbejderne”, så man kan se, hvem der er på arbejde og hvem der er fraværende. Der arbejdes i skiftende teams, så det daglige samarbejde altid er på tværs af nationaliteter, sprogligt niveau og faglig kunnen. Det kræver en god del gensidig respekt, rummelighed og tålmodighed. Endelig må der må kun tales dansk, også i pauserne og det giver både god mening og værdi for deltagerne. 

”Vi lærer meget dansk, fordi vi snakker dansk hele dagen. Det er ikke bare en eller to dage om ugen, men alle hverdage”, fortæller Adriana. Også Jackie er begejstret: “Her lærer vi meget dansk, fordi vi er mere fokuserede på, at vi skal bruge det i vores hverdag som SOSU-hjælper. Da jeg lærte nye ord tidligere, så glemte jeg det igen, fordi jeg ikke skulle bruge det”. 

Underviser Laura Lemvig Krag fra Sprogcenter Midt er imponeret over deltagernes indsats. Hun siger: “Engagementet og viljen er i top, og den spørgelystne, positive og hårdtarbejdende indstilling hos kvinderne gør hele forskellen”.

Rekrutteringskonsulent Hanne Christensen fra Horsens Kommune var med til at udvælge og ansætte deltagerne ved projektets start i august, og hun er ganske godt tilfreds: “Vi forventer, at flere af deltagerne vil kunne søge på SOSU-skolen direkte efter endt forløb eller vil være klædt på til et job som ufaglært i sektoren, mens andre skal bruge lidt mere tid på bl.a. deres talte og skriftlige danskkundskaber”.  

Uanset hvad så står kommunerne med en gruppe kvinder, som brænder for at arbejde indenfor social- og sundhedsområdet i fremtiden, og som har fået styrket deres kompetencer både sprogligt, fagligt og ikke mindst personligt for at kunne gøre det. 

1983 2221 Sprogcenter Midt