Nyhedsoverblik

Sommerskolen er populær

Sommerskole på Sprogcenter Midt er dobbelt så populær i år

Knap 200 kursister bruger tre uger på ekstra danskundervisning

Udlændinge står næsten i kø for at lære dansk – også i sommerferien. I år har Sprogcenter Midt i Horsens modtaget dobbelt så mange tilmeldinger til sin sommerskole som i fjor. Knap 200 kursister har meldt sig til ekstra danskundervisning fra den 4. til den 20. juli. I fjor var tallet 92.

De mange kursister er fordelt på otte hold, alt efter deres nuværende danskkundskaber, og alle møder topmotiverede op. Det samme gør de ni lærere, der selv har meldt sig til at undervise på sommerskolen.

-Når næsten 200 kursister vil bruge tre uger af deres sommerferie på at sidde på skolebænken, bekræfter det endnu engang deres høje motivation. Vi taler om 65 lektioner samt eventuelt også hjemmearbejde. Det hører også med, at ca. 40 af kursisterne ikke er fra Horsens, men til

daglig går på Sprogcenter Midt i Silkeborg, Skanderborg eller Odder, siger Stinne Wessberg, der er afdelingsleder for DU3 i Horsens.

Et af de otte hold er et introhold for nye kursister, der lige er begyndt på dag- eller aftenhold. To af holdene er DU2-hold, mens de resterende fem hold alle er DU3-hold.

-Den øgede interesse kommer samtidig med sammen med, at vi generelt har oplevet et stort boom af kursister det seneste år. Fra 2014 til 2015 var stigningen i antallet af kursister således 27 pct. Samtidig fornemmer vi klart, at vi har fået mere målrettede kursister i skikkelse af bl.a. arbejdsmigranter, internationale studerende og flygtninge, som gerne vil lære dansk

hurtigt, så de kan få et liv og arbejde i Danmark, siger Lene Glyngø.

Det er femte gang, Sprogcenter Midt afvikler sommerskole i ferien. Interessen har været støt stigende fra år til år, og kursisterne har flere bevæggrunde for at melde sig, siger Stinne Wessberg:

-Det kan være flygtninge, der har en lang sommerferie og gerne vil holde deres læring vedlige. Det kan være aften- eller lørdagskursister, som normalt har relativt få lektioner pr. uge – med sommerskolens 65 lektioner på tre uger kommer de hurtigere gennem danskuddannelse. Det kan også være dagskursister, der mangler at bestå en enkelt disciplin, siger hun og tilføjer, at der som regel opstår et stærkt socialt fællesskab blandt kursisterne på sommerskolen.

Alle otte hold afslutter sommerskolen med en evaluering af den enkelte kursist. Nogle af kursisterne slutter desuden af med en modultest.


jun, 2016