Nyhedsoverblik

Reform af Danskudd.

Finanslovsaftalen og reform af Danskuddannelserne

Et flertal på Christiansborg vedtog i sidste måned sammen med Finanslovsaftalen en reform af Danskuddannelserne til voksne udlændinge, der effektiviserer uddannelsesområdet og styrker det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen. Aftalen indeholder disse elementer:

1. Ændret tilbud til selvforsørgerne:

 • 250 timers kursus i Arbejdsmarkedsrettet Dansk afskaffes. I stedet får alle ret til en fuld Danskuddannelse.
 • Der indføres et klippekort, der er gyldigt i 5 år og giver ret til 3½ års effektiv Danskuddannelse
 • Der indføres et depositum på kr. 1.250 kr., som betales ved tilmelding og returneres ved bestået Prøve i Dansk

2. Undervisningens indhold og tilrettelæggelse:

 • Danskundervisningen skal erhvervsrettet, og der kommer nye modultest, som understøtter det nye indhold
 • Der skal være fokus på mundtlige færdigheder i begynderundervisningen, hvor der også skal kunne undervises på tværs af Danskuddannelserne
 • Der må max tilbydes 15 timers danskundervisning pr. uge.
 • Store virksomheder skal have mulighed for selv at gennemføre danskundervisning.

1. Økonomi:

 • Den statslige refusion for selvforsørgende afskaffes
 • Refusionsloftet for flygtninge og familiesammenførte reduceres fra kr. 76.635. til kr. 36.035
 • Fokus på udbud, benchmark og regionale rammeaftaler

2. Krav til lærernes uddannelse:

 • Uddannelseskravet til sprogcentrenes lærere reduceres fra 60 til 30 ECTS.
 • Lærere m. andre forudsætninger kan anvendes i undervisningen

Vi forventer, at der bliver sendt et lovforslag i høring efter jul.


dec, 2016