Bliv klar til Studieprøven

Drømmer du om at tage en videregående uddannelse i Danmark,
så er Studieprøven noget for dig!

På ‘Bliv klar til Studieprøven’ arbejder du med emner af humanistisk, historisk, naturvidenskabelig og aktuel karakter.

Formålet med undervisningen er, at du kan

  • kommunikere ved at anvende et sammenhængende, nuanceret og komplekst sprog
  • opretholde en akademisk diskussion ved at argumentere, konkludere og perspektivere
  • uddrage information og forstå tekster, der er formuleret i et nuanceret og komplekst sprog
  • anvende din viden om og erfaringer med kultur- og samfundsforhold i Danmark

Undervisningen

Du får adgang til vores digitale læringsplatform, Google Classroom, der er let og intuitiv. Her kan du:

  • kommunikere med din lærer om din lektionsplan, dine opgaver og øvelser og få individuel feedback
  • se videoinstruktioner, hvor din lærer præsenterer dine opgaver og læringsmål
  • snakke med din lærer face-to-face via Google Meet, hvor du også kan møde andre kursister
  • få adgang til et stort udvalg af supplerende materiale og relevante links

Adgangskrav

En bestået Prøve i Dansk 3 med høje karakterer eller et tilsvarende niveau.

Du skal sende en motiveret ansøgning (max. 1 side) og dit bevis for Prøve i Dansk 3 til admir.m@sprogcentermidt.dk.

Om Studieprøven

Studieprøven (Danskuddannelse 3, modul 6) er den højeste prøve i danskuddannelsessystemet og svarer til niveau C1 i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer samt til en prøve i dansk A. En bestået dansk A er det niveau, der opnås efter den obligatoriske danskundervisning på alle gymnasiale uddannelser (Hf, Hhx, Htx, Stx).

Studieprøven består af en skriftlig del (læseforståelse og skriftlig fremstilling) samt en mundtlig del (mundtlig kommunikation).
Hver disciplin skal bestås med karakteren 02, men ovennævnte opdeling betyder desuden, at både læseforståelse og skriftlig fremstilling skal bestås med karakteren 02 i samme semester, for at den skriftlige del af prøven er bestået.

Prøvedatoer

Den skriftlige prøve afholdes 16. maj 2022.
Den mundtlige prøve afholdes i perioden 13.-24. juni 2022.

Studieprøven
Adgangskrav Bestået Prøve i Dansk 3 med høje karakterer eller tilsvarende niveau.
Motiveret ansøgning (max. 1 side) og bevis for bestået prøve i Dansk 3 sendes til admir.m@sprogcentermidt.dk
Periode Start uge 3, 2022.
Afsluttes med Studieprøven juni 2022.
Form Kombineret online- og fremmødeundervisning.

Onlineundervisning: Mandag og onsdag kl. 17.30-20.00.

Fremmødeundervisning: En gang pr. måned.
Tid og sted aftales nærmere.

Pris Undervisningen er gratis, hvis du stadig har ret til danskuddannelse.
Hvis din danskuddannelsesret er udløbet, er prisen kr. 9.720 + prøvegebyr.
Tilmeldingsfrist 10. december 2021
Tilmelding Tilmeld dig her

Yderligere information

Admir Muratovic
2522 9743
admir.m@sprogcentermidt.dk