Prøve i Dansk 1, 2 og 3

DU-Dansk (danskuddannelse) afsluttes med en statskontrolleret Prøve i Dansk afhængig af, hvilken DU-Dansk du har deltaget i. Du skal for eksempel til Prøve i Dansk 1, hvis du har fulgt undervisningen på DU-Dansk 1.

Som kursist på sprogcentret bliver du tilmeldt Prøve i Dansk af din lærer.

Hvis du ikke deltager i undervisningen på et af sprogcentrets afsluttende moduler, kan du tilmelde dig Prøve i Dansk (PD1, PD2, PD3) som selvstuderende.

De afsluttende prøver afholdes 2 gange om året på sprogcentret – i november/december og i maj/ juni. Husk at medbringe gyldig legitimation til prøven.

Skriftlig prøve

Til den skriftlige prøve skal du læse og skrive opgaver af forskellig slags. Den skriftlige prøve afholdes i november og maj.

Mundtlig prøve

Til den mundtlige prøve skal du fremlægge et forberedt emne og derefter indgå i dialog om et emne, du ikke kender på forhånd. Ved Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2 vælger du selv dit emne, mens det er læreren, som vælger emnet til kursister ved Prøve i Dansk 3. Den mundtlige prøve afholdes i december og juni.

MERE INFORMATION

Læs mere om danskprøverne og se eksempler fra tidligere prøver på Ministeriets hjemmeside.

PRØVEDATOER

Forår 2020

 Prøve i Dansk 1
 Skriftlig prøve 14. maj 2020
 Prøve i Dansk 2
 Skriftlig prøve  13. maj 2020
 Prøve i Dansk 3
 Skriftlig prøve  12. maj 2020

De mundtlige prøver ligger i perioden 8.-19. juni 2020.

Tilmeldingsfrist er den 2. marts 2020

Efterår 2020

 Prøve i Dansk 1
 Skriftlig prøve 19. november
 Prøve i Dansk 2
 Skriftlig prøve  18. november
 Prøve i Dansk 3
 Skriftlig prøve  17. november

De mundtlige prøver ligger i perioden 7.-18. december 2020.

Tilmeldingsfrist er den 7. september 2020.