Prøve i Dansk 1, 2 og 3 og Studieprøven

Prøve i Dansk 1, 2 og 3

Danskuddannelse 1, 2 og 3 afsluttes med en statskontrolleret Prøve i Dansk.

De afsluttende prøver afholdes på sprogcentret to gange om året, i november/december og i maj/juni.

Som kursist på sprogcentret bliver du tilmeldt Prøve i Dansk af din lærer.

Hvis du ikke deltager i undervisningen på et af sprogcentrets afsluttende moduler, kan du tilmelde dig Prøve i Dansk (PD1, PD2, PD3) som selvstuderende.

Skriftlig prøve
Til den skriftlige prøve i dansk skal du læse og skrive opgaver af forskellig slags.
Den skriftlige prøve afholdes i november og maj.

Mundtlig prøve
Til den mundtlige prøve i dansk skal du fremlægge et forberedt emne og derefter indgå i dialog om et emne, du ikke kender på forhånd. Ved Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2 vælger du selv dit emne, mens det er læreren, som vælger emnet til kursister ved Prøve i Dansk 3.
Den mundtlige prøve afholdes i december og juni.

Studieprøven

Studieprøven (Danskuddannelse 3, modul 6) er den højeste prøve i danskuddannelsessystemet og svarer til niveau C1 i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer samt til en prøve i dansk A. En bestået dansk A er det niveau, der opnås efter den obligatoriske danskundervisning på alle gymnasiale uddannelser (Hf, Hhx, Htx, Stx).

Studieprøven består af en skriftlig del (læseforståelse og skriftlig fremstilling) samt en mundtlig del (mundtlig kommunikation).
Hver disciplin skal bestås med karakteren 02, men ovennævnte opdeling betyder desuden, at både læseforståelse og skriftlig fremstilling skal bestås med karakteren 02 i samme semester, for at den skriftlige del af prøven er bestået.

Studieprøven er opdelt, så det er muligt gå til mundtlig og skriftlig prøve i forskellige prøveterminer.

Studieprøven afholdes på sprogcentret to gange om året, i november/december og i maj/juni.

Mere information

Læs mere om prøverne på Ministeriets hjemmeside

Eksempler på tidligere prøver

Hvis du er tilmeldt Prøve i Dansk, kan du få eksempler på tidligere prøver. Ring til os på 7625 9925.