Medborgerskabsprøven

Søger du om tidsubegrænset ophold i Danmark, skal du dokumentere, at du har kendskab til det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie.

Medborgerskabsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens og Herning i maj/juni og november/december.

Du skal betale et prøvegebyr, som opkræves ved tilmelding.

Tilmelding

Prøvetidspunkt: 1. juni 2022 kl. 11.00.

Tilmeldingsfrist:  4. maj 2022.

Medborgerskabsprøve den 1. juni 2022 – HORSENS:  Emil Møllers Gade 30, Horsens Pris kr. 825
Medborgerskabsprøve den 1. juni 2022 – HERNING:  Merkurvej 1c, Herning Pris kr. 825

Om Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af lærematerialet “Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”. Læs mere om prøven og hent materialet til prøven her.

Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.

Vil du vide mere?

76 25 99 25 eller
kontakt@sprogcentermidt.dk