Medborgerskabsprøven

Søger du om tidsubegrænset ophold i Danmark, skal du dokumentere at du har kendskab til det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie.

Medborgerskabsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens og i Silkeborg to gange om året i juni og december.

Tilmelding til prøve

Tilmelding senest 31. oktober 2018.

Medborgerskabsprøve – 28. november 2018 – HORSENS
Tilmelding lukket
Medborgerskabsprøve – 28. november 2018 – SILKEBORG
Tilmelding lukket

Prøvegebyr er kr. 768, som betales ved tilmelding.

Husk at medbringe gyldig legitimation til prøven – se Vejledning om legitimation.

Vigtig information om næste prøve

Læs information om Medborgerskabsprøven.

Der er udarbejdet forberedelsesmateriale til Medborgerskabsprøven:

“Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”. Materialet kan downloades her.

Hvad er Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af lærematerialet “Læremateriale til medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”.

Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.

Læs mere om prøven på ministeriets hjemmeside.

Eksempel på Medborgerskabsprøven

Prøvedatoer

28. november 2018

Tilmeldingsfrist 31. oktober 2018

 

6. juni 2019

Tilmelding senest 2. maj 2019