Medborgerskabsprøven

Søger du om tidsubegrænset ophold i Danmark, skal du dokumentere, at du har kendskab til det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie.

Medborgerskabsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens og Herning i maj/juni og november/december.

TILMELDING

Prøvetidspunkt: 24. november 2021 kl. 11.00.

Tilmeldingsfrist:  20. oktober 2021.

Prøvegebyr: Kr. 815, som betales ved tilmelding.

Medborgerskabsprøve – 24. november 2021 – Emil Møllers Gade 30, Horsens
Medborgerskabsprøve – 24. november 2021 – Merkurvej 1c, Herning

Husk at medbringe gyldig legitimation til prøven – se Vejledning om legitimation.

Fakta om prøven

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af lærematerialet “Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”.

Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.

Læs mere om prøven på ministeriets hjemmeside.

Vigtig information

Læs information om Medborgerskabsprøven.

Der er udarbejdet forberedelsesmateriale til Medborgerskabsprøven:

Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”. Materialet kan downloades her.

vil du vide mere?

76 25 99 25 eller
kontakt@sprogcentermidt.dk