Medborgerskabsprøven

Søger du om tidsubegrænset ophold i Danmark, skal du dokumentere, at du har kendskab til det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie.

Medborgerskabsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens og Herning i maj/juni og november/december.

Læs om prøven her

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af lærematerialet “Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”. Læs mere om prøven og hent materialet til prøven her.

Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.

TILMELDING

Prøvetidspunkt: 24. november 2021 kl. 11.00.

Tilmeldingsfrist:  20. oktober 2021.

Prøvegebyr: Kr. 815, som betales ved tilmelding.

Medborgerskabsprøve – 24. november 2021 – Emil Møllers Gade 30, Horsens
Tilmelding er lukket
Medborgerskabsprøve – 24. november 2021 – Merkurvej 1c, Herning
Tilmelding er lukket