Medborgerskabsprøven

Søger du om tidsubegrænset ophold i Danmark, skal du dokumentere at du har kendskab til det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie.

Medborgerskabsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens og i Silkeborg to gange om året i maj eller juni og november eller december.

Tilmelding til prøve

Tilmelding senest 23. oktober 2019.

Prøvegebyr er kr. 783, som betales ved tilmelding.

Medborgerskabsprøve – 27. november 2019 – HORSENS
Medborgerskabsprøve – 27. november 2019 – SILKEBORG

Husk at medbringe gyldig legitimation til prøven – se Vejledning om legitimation.

Medborgerskabsprøve 2020

Vi kender endnu ikke datoerne for Medborgerskabsprøven i 2020.

Hvad er Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af lærematerialet “Læremateriale til medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”.

Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.

Læs mere om prøven på ministeriets hjemmeside.

Vigtig information om Medborgerskabsprøven

Læs information om Medborgerskabsprøven.

Der er udarbejdet forberedelsesmateriale til Medborgerskabsprøven:

“Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”. Materialet kan downloades her.