Indfødsretsprøven

Du skal bestå indfødsretsprøven, hvis du ønsker dansk statsborgerskab.
Prøven tester dit kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Indfødsretsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens og Herning i maj/juni og november/december.

Du skal betale et prøvegebyr ved tilmelding.

Tilmelding

Prøvetidspunkt: 1. juni 2022 kl. 13.00.

Tilmeldingsfrist:  4. maj 2022.

Indfødsretsprøve den 1. juni 2022 – HORSENS:  Emil Møllers Gade 30, Horsens Pris kr. 825
Indfødsretsprøve den 1. juni 2022 – HERNING:  Merkurvej 1c, Herning Pris kr. 825

Om Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Læs mere om prøven og hent materialet her.

Herudover består prøven af i alt 10 uforberedte spørgsmål. 5 af dem er aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i begivenheder, som har fundet sted de seneste seks måneder forud for hver prøveafholdelse. Disse spørgsmål omhandler samfundsforhold, politik og kulturelle begivenheder, der har været en bred dækning af i de danske nyhedsmedier. Endvidere er der 5 spørgsmål om danske værdier, som kan omhandle eksempelvis ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

Du har 45 minutter til at svare på de 45 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svar at vælge imellem. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener, er rigtigt.

Der er kun ét rigtigt svar på hvert spørgsmål, og du må derfor kun sætte ét kryds.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der regulerer indholdet af indfødsretsprøven.

Vil du vide mere?

76 25 99 25 eller
kontakt@sprogcentermidt.dk