Indfødsretsprøven

Du skal bestå indfødsretsprøven, hvis du ønsker dansk statsborgerskab.
Prøven tester dit kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Læs om kravene for at få dansk indfødsret her.

Indfødsretsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens i maj/juni og november/december.

TILMELDING

Tilmeldingsfrist:  28. april 2021.

Prøvegebyr: Kr. 815, som betales ved tilmelding.

Indfødsretsprøve – 2. juni 2021 – Emil Møllers Gade 30, Horsens

Husk at medbringe gyldig legitimation til prøven – se Vejledning om legitimation.

Fakta om prøven

Indfødsretsprøven af 2015 består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af lærematerialet ”Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie”. Herudover består prøven af 5 aktuelle spørgsmål. De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om fx politik og kulturelle begivenheder.

Du har 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 32 af de 40 spørgsmål korrekt.

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der regulerer indholdet af indfødsretsprøven. Læs mere om prøven her.

Vigtig information

Læs information om Indfødsretsprøven.

Der er udarbejdet forberedelsesmateriale til indfødsretsprøven af 2015:

”Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.” Materialet kan downloades her.

vil du vide mere?

76 25 99 25 eller
kontakt@sprogcentermidt.dk