Indfødsretsprøven

Du skal bestå indfødsretsprøven, hvis du ønsker dansk statsborgerskab.
Prøven tester dit kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Læs om kravene for at få dansk indfødsret her.

Indfødsretsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens og Herning i maj/juni og november/december.

TILMELDING

Prøvetidspunkt: 24. november 2021 kl. 13.00.

Tilmeldingsfrist:  20. oktober 2021.

Prøvegebyr: Kr. 815, som betales ved tilmelding.

Indfødsretsprøve – 24. november 2021 – Emil Møllers Gade 30, Horsens
Indfødsretsprøve – 24. november 2021 – Merkurvej 1c, Herning

Husk at medbringe gyldig legitimation til prøven – se Vejledning om legitimation.

Fakta om prøven

Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Herudover består prøven af i alt 10 uforberedte spørgsmål. 5 af dem er aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i begivenheder, som har fundet sted de seneste seks måneder forud for hver prøveafholdelse. Disse spørgsmål omhandler samfundsforhold, politik og kulturelle begivenheder, der har været en bred dækning af i de danske nyhedsmedier. Endvidere er der 5 spørgsmål om danske værdier, som kan omhandle eksempelvis ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

Du har 45 minutter til at svare på de 45 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svar at vælge imellem. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener, er rigtigt.

Der er kun ét rigtigt svar på hvert spørgsmål, og du må derfor kun sætte ét kryds.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der regulerer indholdet af indfødsretsprøven. Læs mere om prøven her.

Vigtig information

Læs information om Indfødsretsprøven.

Der er udarbejdet forberedelsesmateriale til Indfødsretsprøven:

Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie..” Materialet kan downloades her.

Bliv klar til Indfødsretsprøven

Du kan tage det prøveforberedende kursus “Klar til Indfødsretsprøven” hos os. Læs mere her.

vil du vide mere?

76 25 99 25 eller
kontakt@sprogcentermidt.dk