Indfødsretsprøven

Søger du dansk statsborgerskab? Så skal du bestå indfødsretsprøven. Prøven tester dit kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Læs om kravene for at få dansk indfødsret.

Indfødsretsprøven afholdes på Sprogcenter Midt i Horsens og i Silkeborg to gange om året i juni og december.

Tilmelding til prøve

Tilmelding senest 2. maj 2019.

Prøvegebyr er kr. 783, som betales ved tilmelding.

Indfødsretsprøve – 6. juni 2019 – HORSENS
Tilmelding er lukket
Indfødsretsprøve – 6. juni 2019 – SILKEBORG
Tilmelding er lukket

Husk at medbringe gyldig legitimation til prøven – se Vejledning om legitimation.

Indfødsretsprøve 27. november 2019

Indfødsretsprøven afholdes 27. november 2019.

Tilmeldingsfrist er 23. oktober 2019.

Tilmelding er endnu ikke åben.

Vigtig information om Indfødsretsprøven

Læs information om Indfødsretsprøven.

Der er udarbejdet forberedelsesmateriale til indfødsretsprøven af 2015:

”Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.” Materialet kan downloades her.

Hvad er indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven af 2015 består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af lærematerialet ”Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie”. Herudover består prøven af 5 aktuelle spørgsmål. De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om fx politik og kulturelle begivenheder.

Du har 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 32 af de 40 spørgsmål korrekt.

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der regulerer indholdet af indfødsretsprøven. Læs mere om prøven her.