Dispensation til prøver

Det er muligt at få dispensation til prøver, hvis du har et handicap eller andet, som gør det svært at gennemføre prøven. Du kan søge om dispensation, hvis du for eksempel er ordblind, har PTSD eller ser eller hører dårligt.

En dispensation kan for eksempel betyde, at du kan få mere tid til prøven, at du kan bruge særlige IT-programmer og apps, eller at du kan få en hjælper, der læser instruktioner under prøven.

Du skal søge om hjælpemidler og forlænget prøvetid senest 10 uger inden prøven. Vi skal have dokumentation fra en læge eller en anden sagkyndig. Dokumentationen må maksimum være to år gammel.

vil du vide mere?

76 25 99 25 eller
kontakt@sprogcentermidt.dk