Nyhedsoverblik

Pia hjælper Duaa med sprog og arbejde

Hvilke sproglige og kulturelle barrierer er det, der skal overvindes, så IGU-elever kommer tættere på arbejdsmarkedet?

Det er et væsentligt spørgsmål ved det projekt for IGU-elever på plejecentre, som Silkeborg Kommune i øjeblikket er godt i gang med, i samarbejde med Sprogcenter Midt.

I danskundervisningen arbejder de 21 IGU-elever især med deres branchesprog; dvs. områder som pleje, rengøring og køkken, men også emner som pausesnak, samtaler med beboere og meget andet er en del af undervisningen, fortæller underviser Sofie Grods Hansen. Hun siger:

-Vi tager udgangspunkt i elevernes forskellige niveauer, og arbejder generelt meget med det ordforråd og dialoger og sproghandlinger, de møder i arbejdet på plejecentrene.

En af deltagerne er 24-årige Duaa Andoura, som er ansat i et IGU-forløb på Gødvad Plejecenter i Silkeborg. Hun begyndte i praktik i efteråret, tog hul på sin IGU 1. januar, og målet er klart: At komme i gang med uddannelsen som sosu-assistent inden for et par år.
Hun er rigtig glad for jobbet, og sproget bliver også nemmere for hver uge. En dag med danskundervisning hver uge gør sit, de fire dage på jobbet er lige så vigtige – og så har hun tilknyttet sin egen mentor, Pia Hansen, der er ernæringsassistent på plejecentret.
Forbindelsen er blevet så god, at Duaa med et glimt i øjet ofte kalder Pia for ”mor” – når altså ikke hun bare kalder hende ”chefen”.

I begyndelsen var Duaa mest med i køkkenet og til at gøre rent, men efterhånden er hun blevet en større del af hverdagen.

-Jeg hjælper med at få beboerne i bad, snakker med dem, spiller et spil og hjælper der, hvor jeg kan, forklarer Duaa.

I efteråret, da hun endnu ikke var så sikker i de danske gloser, hjalp en af beboerne med at tælle og regne på dansk, fordi de ofte spillede kortspillet 500. Det har også hjulpet, understreger hun.

-Jeg snakker stadig mest med Pia, men jeg snakker også mere og mere med de andre ansatte. Det er rart, og jeg har et lille orange hæfte, hvor jeg skriver ting ned, jeg ikke forstår eller skal huske, siger Duaa, som dog måtte give op, da hun forsøgte at læse en af Pias beskeder på en seddel.

-Hvad står der? Nåh, det er bare kragetæer. Kragetæer – jamen, hvad betyder det, undrede hun sig og fik svaret af sin lærer i næste undervisningstime.

Pia Hansen lægger ikke skjul på, at de sproglige barrierer af og til har været vanskelige, men hun understreger samtidig, at viljen er vigtig – og den har været til stede fra begge parter. Hun siger:

-Det kræver tid og tålmodighed at være sprogmentor, men Duaa gør gode fremskridt. Der kommer flere og flere ord på – bl.a. også om behandling og sygdomme. Nu bruger vi ord som ”dement”, ”kateter” og ”støttestrømper”. Det er jo ikke ord, du bruger ret tit uden for centret, men herinde er de vigtige.

Pia har også brugt tid på andre ting end det rent faglige sprog sammen med Duaa. Der har også været spørgsmål om ferier, korrekt løn, lægebesøg og den slags, som betyder noget uden for arbejdstid.

Sofie Grods Hansen pointerer, at et tæt samarbejde med sprogmentorerne er meget vigtigt.

-Samtidig er det afgørende, at jeg kan besøge eleverne, analysere sprogbehovet og støtte op om den tilegnelse af sproget, der foregår på arbejdspladserne. Sproglig succes på arbejdspladsen hænger nært sammen med at bringe arbejdspladsen og sprogundervisningen tættere på hinanden, siger Sofie Grods Hansen.

Sofie Naia Stenager Fallesen, der er integrations- og beskæftigelsesambassadør i Silkeborg Kommune, forklarer, at projektets formål er todelt: Dels vil kommunen gerne øge rekrutteringsgrundlaget i plejesektoren; dels vil man gerne have flygtningekvinderne ud på arbejdsmarkedet.

-Vi forventer ikke, at alle kursisterne efter deres IGU kan komme ind på sosu-uddannelsen, for det handler også om de faglige kompetencer i dansk og matematik. Nogle af dem vil være klar til uddannelsen, og for de øvrige handler det om at blive afklarede og parat til ufaglært beskæftigelse, måske som servicemedarbejdere uden plejeopgaver, siger hun.

Hun roser kursisterne for en stor motivation – den er nemlig afgørende.

-Det er ikke dem alle, der vil kunne blive optaget på en sosu-uddannelse. Vi håber på så mange som muligt, og at resten vil blive klar til at varetage et ufaglært job. Vi har god brug for dem, siger Sofie Naia Stenager Fallesen.

Pia Hansen og Duaa Andoura


apr, 2019

Tags: ,