Værdier

Vi tror på respekt, udvikling og arbejdsglæde som vores grundlæggende værdier.

Respekt

Vi respekterer hver enkelt kursist, fordi vi

 • fokuserer på indlæring af sprog som nøglen til et aktivt medborgerskab i Danmark
 • anerkender kursisten for de ressourcer og den viden, han/hun kommer med
 • sætter ambitiøse mål for den enkeltes læring og tror på, at alle kan lære
 • inddrager kursisten i egne læringsmål og -planer

Udvikling

Vi udfordrer vores kursister, fordi vi

 • har høje forventninger
 • opfatter læring som hårdt arbejde
 • motiverer til koncentration og vedholdenhed
 • stimulerer lysten til læring

Vi udfordrer os selv, fordi vi konstant stræber efter at forbedre vores resultater ved hjælp af

 • et vedvarende fokus på læring og virkning
 • kompetenceudvikling, nytænkning og konsolidering

Arbejdsglæde

for både kursister og medarbejdere er fundamentalt, fordi sprogcentret bygger på menneskers indsats. Sprogcenter Midt skal derfor ikke kun være et godt sted at lære, men også et godt sted at være, fordi vi

 • tror på, at gode sociale fællesskaber er en vigtig forudsætning for læring og udvikling
 • opbygger positive relationer og gensidig tillid